Phọt Phẹt VLOG

Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011

Say

Dân ca Nam Mỹ

1

Đêm thứ nhất tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy có ngựa ai đang đứng
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- "Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Ngựa của ai, ngựa ai buộc đấy
Nơi tôi buộc ngựa hàng ngày ?"

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là con bò sữa
Bà già vừa mới cho tôi .

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng bò sữa có yên cương, hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ !2
Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy mũ ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Mũ của ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy.
Ông say,say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới 
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

3
Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy quần ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà, bà nói tôi hay
Quần của ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua mớ giẻ lau bát đĩa
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ,
Nhưng giẻ rách có dây lưng,chìa khóa
Quả tôi chưa thấy bao giờ !

4
Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say, say thật là say...
Tôi thấy có đầu ai trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày ?

Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
- Bà ơi bà ,bà nói tôi hay
Đầu của ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày ?

- Này ông ngốc, ông mù không thấy
Ông say, say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua chỉ là bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi

Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới
Và có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải có râu và ria mép
Quả tôi chưa thấy bao giờ !( Thái Bá Tân dịch từ nguyên bản tiếng Anh )
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang