Phọt Phẹt VLOG

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

XỬ ÁN.Trống huyện đường thúc liên hồi. Quan uể oải bước ra. Nhặt hòn sỏi. Ném vào đầu thầy đề đang ngủ gật:

- Ra xem thằng nào?

Thầy đề lẹt quẹt ra và vào:

- Bẩm quan, thằng bần nông răng vẩu mồm thối.

- Nó là thàng nào tao nghe quen quen?

- Bẩm quan, nó là bất hủ, từ khi sinh ra tới gần đây, nó cà đánh nhau không sót một ai, cả huyện này ngán nó ạ.

- Thế nó đéo làm ăn gì hả?

- Bẩm có, từ hồi nó khoe là cách-tân, nó cũng có làm ăn tý ty ạ! cũng đủ vắt mũi đút miệng.

- Thế trước đó?

- Bẩm như con đã nói, nó cà đánh nhau không sót một ai ạ, mà đánh nhau với toàn đại hào phú. Bẩm, nó mấu lắm ạ. Bẩm, thằng này quả nhiên danh bất hư truyền, đánh nhau nhiều, đói mốc mõm ra, nó vác rá đi khắp họ hàng ăn chịu ạ.

Quan ngửa cổ lên trời than thở:

- Thế thôi, coi như tao với mày hôm nay ra ngõ dẫm phải cứt rồi. Lính lệ đâu!!! cho nó vào đây...

Lệ : Ù ù ù ù ù ....

Răng vẩu mồm thối nghênh ngang bước vào.

- Dạ con chào quan lớn, chào thầy đề.

- Thằng kia, sáng ra đã gõ trống kêu oan, rồi phì hơi diệu khắp công đường, chẳng hay mày muốn cái gì?

RVMT ( răng vẩu mồm thối ) :

- Bẩm quan lớn, con bận gì thì bận, sáng ra phải làm cút diệu với bát tiết canh với đôi lòng lợn ạ. Hôm nay con đánh trống để kiện thằng trọc phú Gấu trúc, nó cướp cái ao của nhà con ạ !!!.

Thầy đề:

- Nó cướp thế nào?

- Bẩm, con được thừa hưởng cả cái nhà cái ao, thằng trọc phú nó cướp cái ao ạ.

Quan:

- Kiện tụng là việc lớn, mày nhỏ bé nghèo hèn răng vẩu mồm thối, tai tiếng khắp vùng, thằng trọc phú kia của nả đầy nhà, cả huyện này là con nợ nó, nhỡ mày có thắng, tao cũng không sai tuần tróc cái ao được cho mày, nhược bằng mày thua, thì cả cái ao đi đứt. Vậy mày nghe tao, về nhà chí thú làm ăn. Mày với nó, tao nghe nói bắt tay hảo hữu với đôi chục năm nay, có cả chữ vàng chữ bạc như môi răng máu sắt, kiện tụng làm gì cho nó thanh động nha môn? Nghe tao, về lo làm ăn!!! Về...

RVMT:

- Bẩm quan, phen này con đã quyết, phải làm cho ra ngô-khoai ạ!

- Thế thua thì sao, mày làm gì còn ai chơi? Cả huyện này nó tởn mày, lại đói thối mồm ra.

- Bẩm quan, con có thằng Cờ hoa với thàng Lùn-1-mẩu làm anh-em-xương-máu ạ!

- Tao nghe nói, ngày xưa mày 2 tay 2 phóng lợn, đuổi đánh chúng nó chạy vãi cứt ra rồi cơ mà?

- Bẩm quan vụ đó xưa rồi ạ, giờ hảo hĩu rồi ạ.

- Vậy mày quyết ăn thua đủ với thằng Gấu trúc?

- Bẩm chính phải ạ.

- Thế tao cũng chịu đéo bảo được mày rồi. Thằng Đề cho gọi trọc phú Gấu trúc vào đây.

Trọc phú đi vào, tay ve vẩy quạt:

- Chào quan lớn, chào thầy đề.

Thầy Đề hỏi RVMT:

- Hãy giương pha ra nhìn cho kĩ. Thằng kia ( chỉ Trọc phú) có phải là thằng mày kiện nó tội cướp ao không?

- Dạ bẩm, to béo phương phi chính nó. Thằng này có xé thành từng sợi, con cũng nhận ra.

Thầy đề hỏi TPGT ( trọc phú Gấu trúc):

- Mày có nhận ra thằng kiện mày, Răng vẩu mồm thối đứng kia không?

- Bẩm thầy đề, thằng này đệ con bao nhiêu năm, có băm nó làm 3 khúc vứt xuống sông thối, bẩy bẩy 49 ngày sau con vẫn nhận ra ạ.

- Hay lắm, vậy chúng mài đứng sang 2 bên, tao tuyên bố bắt đầu xử án. Cho thằng răng vẩu tố trước.

Lính lệ: Ù ù ù ù..

Trống thúc một hồi. Vụ xử án bắt đầu.

RV : Bẩm quan, hồi năm thất tứ, nó cướp ao của con ạ.

TP: Bẩm, hồi năm ngũ bát, nó điểm chỉ vào văn tự, nhường con cái ao ạ.

Quan hỏi RV: Có chuyện mày điểm chỉ vào văn tự nhượng nó ao không?

RV: Bẩm quả có chuyện đó, nhưng con không có từ nào nhắc đến cái ao ạ.

TP: Bẩm, con ra thông cáo khắp huyện rằng cái ao của con, nó biên văn tự nói rằng đồng ý ạ

Quan: Có chuyện đó không thằng răng vẩu kia?

RV: Bẩm quả là có ạ, dưng mà hồi đó, cái ao không phải của con, mà của thằng em con, tên là Cọng Hành, thành ra văn tự vô dụng ạ.

Quan: Quả có vậy. Vậy sao ao lại của em mày?

RV: Bẩm, cụ kị để lại cái nhà cái ao, con với thằng em bất hòa chia đôi nhà, ao thuộc thằng em ạ.

Quan ( chỉ vào Răng vẩu): Lúc mài điểm chỉ vào văn tự ngũ bát, có thằng nào kề dao vào cổ mày không?

-  Bẩm không ạ.

- Thế có thằng nào ép buộc mày không?

- Bẩm không ạ.

- Vậy thằng trọc Phú ra thông báo khắp huyện thì kệ con mẹ nó, sao mày còn biên văn tự đồng ý làm gì?

Trọc Phú cười đểu!!!

RV: Bẩm, là hồi đó, thằng Trọc Phú chi viện xe pháo mã tấu phóng lợn ngũ cốc... để con đánh đuổi thằng em con ạ

Trọc Phú lại cười đểu: 


- Bẩm quan, con cho nó từ ổi đội đầu, đến đôi hải xảo ạ.

Quan: - Vậy là mày điểm chỉ vào văn tự đồng ý với thằng Trọc Phú, là mày cũng hưởng lợi đó chứ thằng răng vẩu mồm thối kia?

- Bẩm quả có vậy, cơ mà cái ao lúc đó, có thuộc phần con đâu ạ?

- Thế phần ai? Mẹ chúng mày rắc rối quá đi. Quả nhiên thằng mồm vẩu kia, mày cũng có tý gian hùng đó.

- Bẩm, hồi ngũ tứ, con và bố nuôi Gô Loe gà trống, có biên văn tự cưa đôi cái nhà, rồi bố nuôi trao lại cho thằng em Cọng Hành mới đẻ sau đó ít lâu ạ. Bố con con có thỏa thuận 2 năm sau sẽ biểu quyết đại gia đình rồi sát nhập, cơ mà thằng Cọng Hành bố láo, nó đánh tháo ạ.

- Thế thằng Cọng Hành có điểm chỉ vào cái văn tự ngũ tứ hay không?

- Bẩm không ạ, lúc đó nó chưa sinh.

Quan đập bàn: Nó không điểm chỉ, thì nó cần đéo gì phải theo Ngũ tứ văn tự hả thằng răng vẩu kia? Rồi cái ao với nửa cái nhà là của thằng Cọng Hành phải không?

- Bẩm phải ạ. Năm thất tứ, thằng Trọc phú cướp cái ao của Cọng Hành ạ, một năm sau, con cướp nốt cái nhà ạ.

- Thế lúc thằng Trọc Phú cướp ao, mày có chửi như mày vẫn chửi mất gà không?

- Bẩm không ạ, con với trọc phú hồi đó là hảo hữu ạ. Chỉ thàng Cọng Hành chửi thôi ạ.

- Thế ao nhà mày sao mày không chửi. Mày câm mấy chục năm rồi?

- Bẩm vì chính con cũng đánh thằng Cọng Hành trên cạn ạ. Thằng trọc phú đá cái ao, thì con cũng đá cái nhà ạ. Nói ra thì dài, cơ mà con thực oan sai, con sai thằng em họ con là thằng Lâm Thời cướp hồi thất ngũ, rồi 1 năm sau là thất lục, thằng lâm thời nhập cái nhà cướp được của Cọng Hành vào nhà con thành 1 nhà, cái ao lúc đó mới là là phần con ạ.

- Vậy thằng Lâm Thời, khi mất cái ao hồi thất tứ, nó có chửi cùng thằng Cọng Hành không?

- Bẩm nó là đệ con, con không chửi nó cũng không chửi ạ!!

- Giờ thằng Cọng Hành đâu?

- Bẩm nó chết thẳng cẳng rồi ạ.

Quan: Vậy ra chúng bay cùng một phường ăn cướp với nhau, thằng cướp ao thằng cướp nhà. Giờ thằng cướp nhà đòi thằng cướp ao, thì tao không xử được, vì chúng mài cùng một guộc với nhau, làm gì có lí gì cho sở hữu đồ ăn cướp hả thằng kia? Gọi thằng Cọng Hành đội mồ dậy thì tao mới xử được, bớ thằng răng vẩu ăn cướp kia.

- Bẩm con không ăn cướp ạ, ao đó cha ông để lại cho con ạ!

- Cha ông để lại, thì mày đã điểm chỉ vào văn tự ngũ bát thừa nhận cái tấu chương của thằng Trọc Phú? Trong khi không ai kề dao vào cổ mày bắt điểm chỉ? Chính mày, do muốn cướp nhà của em mày, đã đổi ao lấy phóng lợn mã tấu lương khô, giờ còn kêu ai, mày thua kiện, bãi tòa!!!

Lệ đâu, nọc thằng răng vẩu đánh đủ 100 hèo tội bố láo, khua trống nhức sọ quan.

Lính lệ: ù ù ù ù ù...

Trọc Phú: Bẩm quan lớn con xin quan lớn, con với nó dù sao cũng là anh em thuần xỉ quan thiết thập lục kim tiền, mong quan gia ân....

- Gia ân sao?

- Quan bớt cho nó 1 hèo, đánh nó 99 hèo thôi ạ!!!@ kịch một màn của đại tác gia lừng danh Bín bần nông. Chấm phẩy lại tí ti.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

127 comments

Anh Nguyen 20:35 30 tháng 5, 2014

Lần đầu đóng gạch. Thằng Lâm Thời là thằng lào nhể

Reply
lebao Ngoc 21:13 30 tháng 5, 2014

Mẹ, chó đẻ, mi lại dám đưa ra van ban của cụ Phạm ra nữa hả? Bó tay. Hè này tau về quê đó, ra mi chơi nhé

Reply
ConthangBom 21:20 30 tháng 5, 2014

He he! Thịt cụ thằng nhận oánh nhao vs các loại chủng cmn tộc! Thịt cụ Thằng trọc phú tham như ... mõ! Ơ mà địt cmn thằng Huyện là thằng nầu ấy nhỉ ???

Reply
manhthanh nguyen 21:22 30 tháng 5, 2014

Anh Nguyen@ Lâm Thời là mặt trận giải phóng phương nam có thế mà phải hỏi làm đóe giề. Nhưng nó như con phẹt mói thằng bín thì mình mất biển mất đảo à?

Reply
lebao Ngoc 21:32 30 tháng 5, 2014

Xưa, tau mi sinh chung nam, tau sinh sau mi dăm ba hôm, quê ta bên hai con sông, bên ni con sông Lê, bên tê con sông Nông Giang. Khi lên năm lên ba, mi lên tau chơi, tau cho mi ăn sung, sung tau không ngon nên mi ăn xong mi nôn ra, ôi trông ghe ghê

Reply
lebao Ngoc 21:36 30 tháng 5, 2014

Xưa, tau mi sinh chung nam, tau sinh sau mi dăm ba hôm, quê ta bên hai con sông, bên ni con sông Lê, bên tê con sông Nông Giang. Khi lên năm lên ba, mi lên tau chơi, tau cho mi ăn sung, sung tau không ngon nên mi ăn xong mi nôn ra, ôi trông ghe ghê

Reply
phot_phet 21:41 30 tháng 5, 2014

Đù má, ra thì cứ gọi nha!

Reply
Gà Trống Chuồng 21:48 30 tháng 5, 2014

vừa đọc vừa cười rũ con mụ vợ nó tưởng mình điên

Reply
6 D 22:05 30 tháng 5, 2014

đèo mẹ, cứt của phường vô học tha về làm đéo gì cho bẩn. Vứt mẹ đi phẹt

Reply
Nguyenduc Do 22:13 30 tháng 5, 2014

thế là ăn tiết canh cả lũ hả các anh các chị mlt

Reply
phot_phet 22:20 30 tháng 5, 2014

Cuối tuần thư giãn đi bọn con bò. Dái tôi đang căng thẳng về chuyện ao chuôm đất cát quá nên không có hấng thú biên bài.
Mai tôi đi Hải Buồng mua cái xe còi, có anh nào dưới dưởi thì ta đi Đồ Sơn đá tý Nghẹ nhể.
Thế cho nó lồng làn yêu lước, hẹ hẹ...

Reply
cả sòi 22:36 30 tháng 5, 2014

Viết thì hay nhưng chưa đúng lúc Đcm! Pín mà về quả này bần lông đập cho vỡ a lô Đcm! gắn cho Pín hai chữ động phản khà khà!
Ơ thế phẹt bán civic để mua cam zi hay ac cooc vậy?

Reply
phot_phet 22:41 30 tháng 5, 2014

Các anh là chúa quy kết, suy diễn. Nó đơn giản là cái kịch một màn hài hước bông phèng.
Tôi đá con Subaru đi cho nhã.

Reply
cả sòi 22:45 30 tháng 5, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hoang Anh Vu 00:20 31 tháng 5, 2014

Viết như cặc, đéo có gì mới.
Sao Phẹt liệt luật sư mà đéo biên về tư pháp xứ lừa? Hình như Thánh Ba đang vùi hết tên tuổi của mình vào mấy vụ đại án của lú. Xui cho thánh.

Reply
phot_phet 00:34 31 tháng 5, 2014

Ô thế anh tin An-nam có lập pháp - hành pháp - tư pháp à?
Ta chỉ có đảng thôi, nghe chưa.
Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. ( hô 3 lần)

Reply
noctid yamem 03:18 31 tháng 5, 2014

địt mẹ thằng phọt phẹt, mày làm bố mày lên cơn rồi đấy.

Reply
Nguyen Viet Hieu 07:13 31 tháng 5, 2014

Chưa đọc bản gốc của con Pín, nhưng con Phẹt chấm phẩy lại nghe cũng bùi tai.

Reply
Huyền Anh 07:40 31 tháng 5, 2014

Hài kịch nài của Bín nhạt, chỉ có cái ảnh rạp xi nê ma ngài xưa là đáng xiem. Chiếu phiêm gì hem bít mờ treo ảnh 3 cái đầu lâu tổ bố trông hãi hãi là, tưởng quảng cáo phim ma quỉ rùng rợn. Ờ mà ma quỷ thì đã chắc thịt được nhiều nhưn mạng bằng các ngài chưa?

Reply
Vanquat 08:33 31 tháng 5, 2014

Sao ảnh Ông Cụ lại treo thấp hơn nhỉ?

Reply
trung tran 08:45 31 tháng 5, 2014

Nhạt bỏ con mẹ,thôi tôi dí buồi đi mẹ cơ cấu quả hủ hóa đê các anh thời tiết mát zái tóa

Reply
Đào Âm Hộ 11:09 31 tháng 5, 2014

Văn anh Pín khắm mùi mắm tôm nhưng có tý thơm mùi lồn
Nhẽ anh phải đặt lại mấy cái địa danh như Cờ Hoa anh đặt là Huê Cầy , Trọc Phú đặt là Húng Dái , Nhật 1 tấc đặt Nhặt Lồn ( Giọng miền Nam Tôi- Tui . Lùn - Lồn ) Mồm thối răng vẩu ( giao chỉ ) đặt Giao Hợp cho đúng bản chất địt bọp của Lừa . Đặt vậy thấy sinh động hơn chứ nhẩy ?
ĐCM hôm rồi tôi lang thang ngắm cảnh tắm nắng trên đảo Tri Tôn thân yêu nhìn xa xa thấy cái Húng Dái Chém Phát Một ( HD 981) của khựa nằm lù lù trước mặt , đcm ngứa dái tôi sai thằng Yết Kiêu đệ tôi lặn ra đẩy mẹ nó ra ngoài , mà định hướng thế đéo nào nó lại đẩy xuống phía Nam theo hướng Trường Sa tiến bước thế mới nhục
Lúc về tôi bắt thằng đệ tôi hát cả ngày bài Trường Sa gần lắm Trường Sa ơi , hát xong cho bốc cứt ăn vã luôn
Mà đcm mợ Cầu đâu nổi lên chiêm tinh hộ tôi cái con số Chém phát một ( 981 ) là số lồn gì đấy , nó là số trường tồn hay đoản mệnh để tôi biết tôi căn con lô 3 càng kiếm ít tiền đá phò coi . Mà nó là số vô nghĩa mợ cũng cho câu phán đẩ tôi sai thằng Yết Kiêu đệ tôi nó ôm quả H2O Lôi ra đó cho nó sập mẹ đi cho lũ con Bò xứa Lừa khỏi thủ dâm nữa để sức mà lo việc khác chứ thế này thì nhì nhằng lắm đcm

Reply
thuan phan vinh 11:40 31 tháng 5, 2014

dcm chung may la mot lu cho chet bao nhieu nam chung may an ngu du ia o dau tat ca nhung gi chung may dang co khong phai la do dat nuoc nay da bo bao nhieu xuong mau de dung nen hinh hai dat nuoc nay de den bay gio chung may phe phon an choi roi bong phen khi bon tungcua ham he danh giet nguoi VIET chung may chi ngoi day ma cuoi che DUNG HOI DAT NUOC NAY DA LAM GI CHO BAN ,HAY HOI RANG BAN DA LAM GI CHO DAT NUOC NAY.........

Reply
một bên quẹo 12:01 31 tháng 5, 2014

anh Phẹt bưi bài này ở đây mà tôi qua nhà con Pín không thấy nhỉ?
chuyện thời khốn nạn vậy mà đa phần dân chúng đéo biết hehe

Reply
Nặc danh 12:50 31 tháng 5, 2014

Ối xồi, anh ke mới cuôn đào làm đéo, he,he.
981 tổng bằng 9. Con số 9 gọi là số cửu trùng. Cửu trùng nghĩa là tốt thì toàn tốt, còn xấu thì toàn xấu.
nếu để nó qua lần một sẽ có lần 2 thuận lợi, còn nếu cho nó nổ thì sẽ không còn lần sau. Hố, hố
mài cứ xiên cho anh con 3 càng kiểu đéo giề từ nay đến 15/8 cũng có ngày trúng.
lếu chơi mà trúng thì chớ quê tán lộc cho anh nha mài. Khà, khà

Reply
Nặc danh 12:57 31 tháng 5, 2014

À tôi vửa hóng được chuyện này hay vãi tè.
có thằng cha tên là tuyên làm nghề thầy cúng, nó chuyên đi cúng cho các tướng ngành công an. Nó biểu. Võ . Giáp là con rồng con. Mộ của nó nằm nối mạch với tâm biển . Đông. Rồi cái gì mà 4 phía có cái gì bảo vệ ý. Rồi rằng thì là mà . Giáp võ nằm đó bảo vệ biển đông. Giờ tàu nó mới biết được nên mang giàn khoan ra đó để yểm là chính chớ quấy an nam chỉ là việc phụ. Hé, hé nghe xong câu chiện iêm ướt mẹ ló đũng quần. Hố, hố

Reply
thanhphuong Vũ 13:03 31 tháng 5, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Nặc danh 13:09 31 tháng 5, 2014

À, mà địt mẹ con "mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay" mới chui ở cái cống nào lên đấy mày. He, he. Nghe mãi mới cái khẩu hiệu này nhạt đéo tưởng.
địt mẹ bọn anh trăn trở bỏ mịa ga ấy chớ. Đéo bít mần sao bóp được vú đầm phòa dù chỉ một lần cho thỏa. Mầy iêu lước iêu lon vầu tư vấn cái coi. Anh đéo biết cái đất lước này hình ngang mũi dọc ra răng. Hông biết cao có gang được bằng tay, và rộng có co được bằng sải không nữa. Hí, hí

Reply
trung tran 13:36 31 tháng 5, 2014

Dkm cô Hoa số má như cồn giờ coi chi bộ như thù địch,anh chỉ thị thém Cầu uốn ba tấc lưỡi tô tần trương ngi mời cô Hoa về lại chi bộ chưởi chết cả lò con não lợn thuan phan vinh dkm mài làm bố ngứa trứng rùi đới

Reply
Đào Âm Hộ 13:38 31 tháng 5, 2014

Mợ cầu chiêm tinh hay nhể , quả này chắc tôi được địt phò gãy cu
Từ ngày bần nông iêu nước phát cuồng tại Bình Dương quê tôi đcm phò tăng lên số lượng đáng kể cacc ạ nhưng giá cả rất bấp bênh lúc tươi lúc héo đéo biết thế nào
Anh trống , anh trứng , chị tưng , anh sòi , anh Sướng đâu ? cacc thông thiên văn tường kinh tế vào định hướng cho lũ con bò để phò bớt khổ xem nào
ĐCM cái tuổi nó đuổi xuân đi , gì gì chứ phò càng già càng mất giá , mà để mất giá lâu quá nó thành mẹ bệnh kinh niên , xã hội nó đảo điên phá vỡ quỹ BHXH có mà con cháu các anh bốc cứt ăn vã tất

Reply
cả sòi 13:55 31 tháng 5, 2014

@một bên quẹobài này pín pot trên phây Khà khà !
Đcm ! Phẹt có thâm thù gì con vinh phan thuận mà nó thù dữ thía À tôi nhớ ra ở cái sốc độc trước phẹt trót bốt cái hình nó lên gồi nó thù (AKa hình bang chủ cái bang)

Reply
Hoang Anh Vu 15:55 31 tháng 5, 2014

Con Thuan bị bệnh động kinh hay sao vậy mài? Ngứa dái thì bôi thuốc ghẻ vào nhá, đừng giống dog điên đi cắn càn zị, gãy ren đó.
Con Cầu bí khí lồn sao mà đi phong thánh cho Giáp Võ rồi tâm linh thế. Hehe, tưởng cô bú đớp được nhiều phân phẹt, khai sáng ra rồi chứ :D.
Chỉ có con Tưng là duyên đéo chịu. Iu Tưng rồi đó :D.

Reply
trung tran 18:29 31 tháng 5, 2014

Bác Cà iem hôm lay táo bón quá ,bác làm bài thơ xua mẹ cái con lợn viêm não nhựt bủm thuan vinh đi cho ló trong trẻo
Tại sao lại hỏi bố đã làm gì cho tổ quốc
Bố cống hiến rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu
Tổ quốc hình hài con tàu nát liêu xiêu
Vẫn kiêu hãnh hướng dàn khoan trực chỉ
Lịch sử thêm một lần ti ta lic ra khơi

Reply
caothetan 19:24 31 tháng 5, 2014

@Anh Nguyen
Chính phủ Cách mạng Lâm thời Miền Nam Việt Nam. Khi ký Hiệp định Paris thì chị Nguyễn Thị Bình là đại diện

Reply
thối Khoai 20:08 31 tháng 5, 2014

đcm, răng vẩu mồm thối có kiện được cái lồn, vì bản thân có tiền đóng góp cho quan đéo đâu mà đòi kiện, mả bố kiến kiện củ khoai có phỏng??? thằng cu gấu ít nhất cũng có tí đóng góp rồi, với lại chúng nó là một liên minh rồi, nghèo đéo bao giờ có quà, phỏng vậy không anh Phẹt mlt

Reply
oigioioi 20:25 31 tháng 5, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
oigioioi 20:37 31 tháng 5, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
oigioioi 20:47 31 tháng 5, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
ThemoiSuong 20:59 31 tháng 5, 2014

Hê hê. Địt mẹ Giáo sư Óc Phọt, Gia ân bớt cho nó 1 hèo.. tôi cười tóe dắm.

Reply
dung nguyen 22:04 31 tháng 5, 2014

ơ đcm không kiện thì ngồi tuc học máu mà chết à? oánh thì éo oánh được .chửi thì nó vả vào mồm. men men ra rìa nó đạp cắm đầu xuống dưới. dang nao cung chet. cu kien so buoi

Reply
buoi bong 00:45 1 tháng 6, 2014

Lâu lâu đéo thấy cô Hoa nứng làm tôi đá phò mất sướng cacc ạ, dcm.

Reply
lelloclol 05:22 1 tháng 6, 2014

Lừa lãnh đạo bò

Reply
lelloclol 05:32 1 tháng 6, 2014

Đmm đang ỉa chợt nhớ ra 1chuyện phải be ngay cho mấy con bò o chịu ăn cỏ nge. Phen này mấy con ma đề chắc là sạt nghiệp với con 981 . Số hiệu tù in trên áo cua phổ nghi trong fim hdcc

Reply
Huyền Anh 05:54 1 tháng 6, 2014

Uôi cuôn Thuan phan vinh iu nước nhẩy? Mai nài cuôn Lú ngỏm chắc lên thay được. Ờ câu gì mờ "đừng hỏi làm giề hãy hỏi làm giề..." lủng củng nghe nhều nhều mờ cụng hem nhớ được í hí hí...Đất nước hình con dòi cai trị bởi những con sâu đã làm được giề cho công dân của nó? hai là mềnh phẩy tự cứu mềnh còn hông chắc Lượm ơi từ lâu rùi. Giặc đến thì phẩy dện lại dưng đừng hỏi câu í nghe tởm lắm

Reply
Huyền Anh 06:20 1 tháng 6, 2014

Ây đang nói chiện to tát đất nước hình con giề lại chiển sang chiện nội bộ chi bọ nhắc nhở Phịet thế tờ Lá Ngóm bâu giờ ra mắt đơi hí hí ? Hai đợi cùng ngày tiến tới CNXH của cuôn Lú vầu thế kỉ sau?

Reply
trung tran 08:38 1 tháng 6, 2014

Huyền anh nàng hỡi cứ để nguyên photphet chấm vào lìn phò thế này đê dkm chiển thành Lá Ngóm bọn người lạ nó đập cho phát đéo kịp nhe răng cười
Cà fê cà fáo không nàng ơi

Reply
thuan phan vinh 09:30 1 tháng 6, 2014

OI oi cacc o sao no chem em ghe the chem cai cu bui em doi em that .Em na em khinh cacc biet bui gi ma binh voi cha loan

Reply
thuan phan vinh 09:46 1 tháng 6, 2014

em doi em na em khinh huyen anh o an ngu du i di anh thang

Reply
Người nhà quê 09:58 1 tháng 6, 2014

Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn….


Ở Việt Nam hầu như ai cũng nghe, ít nhất một lần, câu này trong bài hát Khát vọng tuổi trẻ của Vũ Hoàng: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.”

Thật ra, ý này đã có nhiều người nói. Một trong những người ấy là Hồ Chí Minh tại trường Đại học nhân dân Việt Nam vào ngày 19 tháng 1, 1955: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà?”

Ý ấy cũng lại được Tổng thống Mỹ John F. Kennedy phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức năm 1961: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn. Hãy hỏi: Bạn có thể làm được gì cho tổ quốc.” (Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country).

Đọc thoáng qua, chúng ta có thể nhận ra ngay, hai câu nói của Hồ Chí Minh và Kennedy rất giống nhau. Dĩ nhiên không phải Kennedy bắt chước Hồ Chí Minh. Một số nhà nghiên cứu Mỹ, gần đây, phát hiện Kennedy được gợi hứng từ câu nói của một hiệu trưởng trường Choate ở Connecticut từ thập niên 1930, nơi Kennedy theo học lúc nhỏ: “Những bạn trẻ yêu trường học của mình đừng bao giờ hỏi ‘Trường ấy làm được gì cho tôi?’ mà nên hỏi ‘Tôi có thể làm được gì cho trường ấy?’”

Xuất phát từ miệng tổng thống của một siêu cường quốc số một phe tư bản thời Chiến tranh lạnh, lại nằm ngay trong bài diễn văn nhậm chức long trọng được cả thế giới theo dõi, câu nói của John F. Kennedy nhanh chóng trở thành danh ngôn và được mọi người yêu thích cũng như nhắc nhở. Ở khắp nơi, người ta dùng câu ấy để giáo dục giới trẻ, để động viên tinh thần xả thân của họ cho những mục đích khác nhau.

Tôi nghe câu nói ấy, từ tiếng Việt và tiếng Anh, đã lâu lắm, không chừng từ những năm còn ngồi ghế trung học. Nhưng thú thật, tôi không thích và cũng không đồng ý. Hơn nữa, còn thấy nó rất dễ bị lạm dụng, do đó, trở thành rất nguy hiểm.

Điểm then chốt trong câu nói ấy là “đất nước” hay “tổ quốc”. Nhưng tổ quốc là gì? Nói một cách tổng quát, đó là một cộng đồng cùng sống trên một mảnh đất và cùng chia sẻ một lịch sử chung, một văn hóa chung, và, ở một mức độ nào đó, một hệ thống kinh tế và một ngôn ngữ chung. Hai yếu tố sau chỉ có giá trị tương đối và càng ngày, cùng với xu hướng toàn cầu hóa, càng tương đối, ví dụ, ở châu Âu, rất nhiều nước có một hệ thống kinh tế chung nhưng vẫn là những quốc gia độc lập; hoặc ở nhiều nơi trên thế giới, có khá nhiều quốc gia song ngữ hoặc đa ngữ, v.v…

Reply
Người nhà quê 09:59 1 tháng 6, 2014

Còn những cái gọi là chung ở trên thì hoàn toàn không có tính chất tự nhiên. Nguyên nhân của hiện tượng những người sống trên những mảnh đất rất xa nhau, có những hoàn cảnh, đặc điểm và những kinh nghiệm rất khác nhau mà cảm thấy có sự liên hệ chặt chẽ với nhau chủ yếu là từ văn hóa với những huyền thoại chung (ví dụ, ở Việt Nam, chuyện trăm trứng trăm con), những ký ức tập thể chung (ví dụ các truyền thuyết lịch sử, và sau đó, lịch sử) và cuối cùng, những tưởng tượng chung (ví dụ, một nước Việt Nam độc lập với Trung Hoa cũng như các quốc gia khác kể cả chủ nghĩa thực dân). Tất cả những cái chung ấy, thời gian, được lan rộng nhờ phương thức truyền khẩu, sau đó, bằng văn hóa in ấn với những sách và báo. Chính vì vậy, Benedict Anderson gọi tố quốc hay đất nước chỉ là một “cộng đồng tưởng tượng” (imagined community).

Cái cộng đồng tưởng tượng ấy không biết nói; hoặc nếu có, nó chỉ thì thầm, sâu thật sâu, trong tâm hồn của mỗi người. Nhưng phải ai cũng nghe được những tiếng nói ấy. Hầu hết đều nghe tiếng nói của tổ quốc qua các lời tuyên truyền của chính phủ. Nhưng chính phủ không những không phải là tổ quốc mà có khi còn là những kẻ lợi dụng tổ quốc cho các lợi ích của cá nhân, dòng tộc hay đảng phái của mình .

Câu nói của Kennedy và của Hồ Chí Minh chỉ đúng với một điều kiện: Tổ quốc và chính phủ là một. Tuy nhiên, sự đồng nhất ấy hoàn toàn không chính xác. Đồng nhất chính phủ và tổ quốc là một điều gian lận. Tổ quốc vĩnh cửu trong khi chính phủ chỉ tạm thời. Tổ quốc là đối tượng để phục vụ trong khi chính phủ là một phương tiện để phục vụ tổ quốc. Tổ quốc bao gồm tất cả mọi công dân, cả người sống lẫn người đã chết, không những trong hiện tại mà còn cả trong quá khứ và tương lai, trong khi chính phủ chỉ bao gồm một số người, trong trường hợp may mắn nhất, đại diện cho những người đang sống. Không ai chọn được tổ quốc, nhưng người ta có thể chọn được chính phủ. Tổ quốc, vốn là nguồn suối của tình yêu và chân lý, bao giờ cũng đúng, trong khi đó, chính phủ, do điều hành bởi những con người cụ thể, rất dễ sai lầm. Trong trường hợp chính phủ sai lầm, việc phê phán những sai lầm ấy là trách nhiệm đạo đức của mỗi công dân. Nếu chính phủ không lắng nghe, mỗi công dân yêu nước cần phải chống lại chính phủ để bảo vệ tổ quốc. Người ta có thể hy sinh chính phủ cho tổ quốc, nhưng bất cứ người nào hy sinh tổ quốc cho chính phủ cũng đều là tội phạm: tội phản quốc.

Với chính phủ, chúng ta không cần tự hỏi là chúng ta đã làm được gì cho chính phủ. Điều đó đã quá hiển nhiên: Ngay cả khi tôi không làm được điều lớn lao, tôi cũng đã làm một vài điều vô cùng cần thiết: Đóng thuế và hoàn tất tất cả các nghĩa vụ khác của mình với tư cách một công dân. Với chính phủ, tôi là chủ nợ hơn là con nợ. Tất cả các dịch vụ do chính phủ cung cấp cũng như lương hướng của tất cả các nhân viên công quyền, kể cả của các lãnh tụ cao nhất cũng đều do tôi và các công dân khác đóng góp. Không có cái gì là miễn phí cả.

Bởi vậy, với chính phủ, câu hỏi hợp lý và quan trọng nhất là: Chính phủ làm được gì cho tôi cũng như bao nhiêu người dân khác? Chính phủ đã hoàn tất các bổn phận được dân chúng phó thác để xứng đáng với những quyền lực và quyền lợi mà chính phủ đã có hay chưa?

* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Reply
thuan phan vinh 10:33 1 tháng 6, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Gà Trống Chuồng 10:53 1 tháng 6, 2014

hehe bác gì lặn lội từ xứ quê mùa ra đây dáo chã. ở đây it khi bàn những chiện nghiêm túc một cách nghiêm cẩn nhưng đọc cái mà bác Nhà Quê cop bết cũng rất thú vị, nó cần thiết để cho những thằng như Quang Vinh mở mắt. những người nói những câu như "đừng hỏi...." có 3 dạng: 1 là trong sáng đến ngây thơ, 2 là con vẹt, 3 là những kẻ cơ hội. theo tôi mở mồm nói câu đó hầu hết thuộc về số 2-3 còn con Vinh thuộc số mấy thì tự xử nhá.
tôi thử giả định đây k phải là cái chợ ảo mà là một quán trà đá cho các bựa nhân nhưng đầy trí tuệ như chúng ta đến ngồi lê chém gió, con vinh mà vào sủa những câu như trên thế đéo nào cũng được tắm bằng chè cặn nước điếu và nhâm nhi dép tổ ong.
hẹn gặp lại bác nhà quê bên HM!

Reply
Huyền Anh 10:59 1 tháng 6, 2014

Thui thui cuôn Thuan phan vinh, mài vìa trại ngay đi, bên Châu Quỳ đang phát lịnh truy tìm cuôn bệnh thừn quynh nặng xổng trại đới. Đặc điểm: hai lảm nhảm về chánh trị, viết hem có dấu, thích trích dẫn những câu sáo rỗng tuếch rẻ tiền hí hí...vìa ngay vìa ngay

Reply
thuan phan vinh 11:08 1 tháng 6, 2014

thank bac nha que bac cho em hoi .Noi nhu bac thi chinh phu nay do bac va tat ca chung ta dong thue de nhan duoc nhung dich vu va khi nhung dich vu ay khong lam cho bac hai long thi bac va caccche bai chui boi va muon danh nghia cai gi la dan chu cai gi la tu do de chem gio che do the bac co biet cau 'nhan vo thap toan' em xin bac thu loi neu noi khong lot lo tay cua bac va cacc'

Reply
trung tran 11:42 1 tháng 6, 2014

Huhu đến chết vứi cu vinh chiêm bằng ngón tay út chưa tụt khấc,để a cho số Năm lét nghe e đi trải ngiệm đê hay lém đó buồi dái thảnh thơi tâm hồn phơi phới hãy thử một lần để rồi cùng chi bộ ;Ta đi tới trên đường ta địt tiếp.Lòng ta chung một Bác Hồ,lòng ta chung một cơ đồ hehe

Reply
Huyền Anh 12:42 1 tháng 6, 2014

Ây quên chưa giả nhời Trấng rủ càphê. Thui, nghĩ đến bọn Tàu ngòai bỉn Đông là đắng ngắt mồm cần gì càphê nữa. Ngày nào cụng bóp nát mấy quả cam y dư cuôn Tỏan Trần ngài xưa đếy. Chỉ sợ hum nầu căm thù râng cao bóp nhầm quả nào khác là xong phiêm hí hí...

Reply
Nặc danh 13:17 1 tháng 6, 2014

Chết cười mới con đĩ Tưng :)))

Reply
Nặc danh 13:26 1 tháng 6, 2014

Theo tôi con Bờ lốc tiến sỹ Nguyễn Hưng Quốc luận về tổ quốc như vậy vẫn chưa chuẩn. Quá khứ của một dân tộc còn gắn liền với chủ quyền lãnh thổ, nghĩa là quá khứ của những con người sống trên vùng lãnh thổ đó.
Quá khứ của những người sống lưu vong ở nước ngoài không thể nào hợp thành tổ quốc của nhân dân Việt Nam được.
Cái gì cũng có giá của nó, không ai có không được cái gì đâu, kể cả là "Tổ Quốc" tức là phần tâm khảm, phần máu thịt, phần âm trong mỗi con người. Không đứng trong cái nắng chói chang "cua ngoi lên bờ" làm sao cảm được vị mặn của mồ hôi trong bát cơm gạo trắng. Giữa lúc đồng bào đang đỏ mắt chờ mưa mình vẫn thanh nhàn vi vu nơi gió lạnh làm sao hiểu được cái nghĩa đồng bào để mà thấy dáng hình đất nước, hiểu được mạch nguồn của tổ quốc bắt đầu từ đâu.

Reply
Nặc danh 13:39 1 tháng 6, 2014

Cũng theo tôi thì cái câu "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà" của Bác Hồ chớ dẫn bậy bạ.
Chữ nhiệm vụ gần như là cái tương lai, cái lâu dài, cái toàn cục. Chúng ta hướng đến XHCN tức là hướng đến cái chung. Tất cả mọi người dân đều xây dựng đất nước vì mục đích chung đó thì câu này mới đúng.
Còn Tư Bản hướng đến cái riêng, tức cái lợi ích riêng của mỗi người. Hướng đến cái riêng thì ở đâu tốt ta sống, ở đâu xấu ta đi, chúng ta không có nghĩa vụ gì để phải phấn đấu hay phục vụ vì cái gì vì ai cả, mọi cố gắng đều là hoàn thành trách nhiệm với bản thân mình, nhiều hơn là với gia đình,

Nên có thể cùng một câu nói, cùng một ý nhưng Bác Hồ nói trong hoàn cảnh đất nước ta thời đó thì lại phù hợp, trách nhiệm và tình cảm. Nhưng tay tổng thống Mỹ nói thì nghe nó hơi sáo rỗng và lợi dụng. Nhể cacc nhể he, he

Reply
Gà Trống Chuồng 14:24 1 tháng 6, 2014

dcm dạo này đi đâu cũng gặp mấy thằng tâm thần với nick khác nhau nhưng có đặc điểm chung là viết không dấu và lý sự lòng vòng bắt bẻ câu chữ.

Reply
Đào Âm Hộ 15:05 1 tháng 6, 2014

Vịt Tân đang kêu gọi Tự Thiêu để iêu nước kìa cacc ơi
Anh chị nào đăng ký vui lòng liên hệ anh Phẹt để nhận xăng nhé , nhớ là có khuyến mãi cái bật lửa Tàu đấy nhé
Chị Tưng dẫn đầu danh sách đi rồi để anh em đi sau rút kinh nghiệm
Mợ cầu chuẩn bị bắt nhịp hô vang
Tự Thiêu Là Iêu Nước ( 3 Lấn nha )

Reply
Gà Trống Chuồng 15:57 1 tháng 6, 2014

tôi đang làm cái điều tra xã hội nhờ các anh chị giúp 1 tay nhá!
bằng kinh nghiệm của mình các anh chị hãy cho biết có những kiểu lông lồn nào (ở đây được hiểu như kiểu tóc)? tính phổ biến và ưu nhược điểm của mỗi kiểu? sở thích của các chị +sở thích của các anh?
tôi xin đưa ra vài gợi ý :
1- để tự nhiên kệ con mẹ nó.
2- Cạo trọc cho mát và tiện vệ sinh.
3. cắt ngắn định kỳ như cắt tóc.
4- tỉa một cách thẩm mĩ như để 3 chỏm.

Reply
NGO DONG 16:11 1 tháng 6, 2014

vui quá , cacc họp vui đáo để , tôi tới hơi muộn tí , đương lót dép hóng...

Reply
trung tran 16:30 1 tháng 6, 2014

Thưa anh Trống theo sự tìm hiểu và í kiến chủ quan của tui thì
1-Phổ biến nhứt là kiểu lông lồn văn nghệ sĩ = triết học gia=lãnh tụ cha già nủi tiếng thế giới
Kiểu này đương nhiên là kệ cmn xồm xoàm che hết hai môi dkm nhìn trông gớm chết mà đéo hỉu có ưu điểm gì tmt hay có khi được tung hô là lồn các mác
2-Cạo trọc như đầu con Phẹt,kiểu này được cái vệ sinh ít mùi nhưng nhỡ lúc nó lún phún 1,2cm máu quá chưa kịp cạo thì thủng cmn ông buồi,thêm nữa kiểu này không hạp với chịem nước mềnh tuyền hoa súp lơ không à
3-Cắt định kì .Ô định giả nghé à
4-Chuận lun đéo nói nhìu,hãy xem lại tích cực quai tai
bonus:đá tí lước hoa à nha
chẹp chẹp

Reply
phot_phet 16:54 1 tháng 6, 2014

Giải ngố cho bọn con bò tý nào.


Khi thấy khoảng 130 tàu các loại của Trung Quốc vây ráp tàu chấp pháp của Việt Nam ở khu vực Hoàng Sa mấy ngày qua, người Nhật cũng đau đớn tiết lộ rằng: có ngày họ cũng đã mang tới hơn 100 tàu vào khu vực Senkaku định ăn hiếp lực lượng Nhật Bản.


Các chi tiết đó, mới được phóng viên Kasahara của tờ Sankei Ex nói rõ trong bài báo vừa lên của anh.

Đại ý 6 bước để đoạt ngôi soái của Trung Quốc là như sau:

(1). Tuyên bố chủ quyền đối với các đảo một cách đơn phương;
(2). Chuẩn bị những vấn đề về luật pháp trong nước để trở thành căn cứ cho việc khẳng định chủ quyền;
(3). Bắt tay vào khảo sát thực tế trên biển;
(4). Thực thi cái gọi là chấp pháp bằng tàu, chiến hạm;
(5). Giữ thế thượng phong áp đảo đối phương bằng uy lực quân sự và ồ ạt xuất trận của lực lượng hải quân, không quân;
(6). Đánh chiếm và biến thành việc đã rồi.

Theo đó, hiện nay, Trung Quốc đang thực hiện bước 4 và 5. Bất thình lình là họ sẽ thực hiện luôn bước 6. Việc đã rồi là việc đã xong, thành luôn của Trung Quốc ! ( lược từ blog Giao)

Reply
Gà Trống Chuồng 16:58 1 tháng 6, 2014

trước là cảm ơn tham luận đầy tinh thần trách nhiệm nhưng thiếu tinh thần xây dựng của anh Trứng. đề nghị anh không đem những yếu tố chính trị áp đặt cho lồn!
anh Ngô Đồng thánh địt đã gửi tham luận và sẽ đọc trước hội nghị.
chị Tưng sớm có ý kiến các anh đang hóng!

Reply
phot_phet 17:05 1 tháng 6, 2014

Và em Đỏ cho rằng, nếu Lừa có kiện Khựa để đòi lại biển đảo thì chỉ cốt thua chứ không cốt thắng. Và mụ Beo thánh mạng cam đoan rằng, có đến 90% là bại.
Tại sao thế? Tôi biết đéo đâu.
Xưa nay, việc dịch hàng rào rùi sau đó làm thủ tục sang tên trích lục cũng là chuyện có đéo gì mà ầm ĩ. Phỏng các anh chị?

Reply
phot_phet 17:33 1 tháng 6, 2014

Và địt mẹ đứa nào chửi Phùng tượng đái em tôi.

Đọc bài của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh thấy thế này là rất tốt, rất bình tĩnh. Nếu có người chê là không rõ ràng, yếu ớt hay lẩm cẩm thì tôi không đồng ý. Vì mấy lý do:

1. Thứ nhất, bài phát biểu của Bộ Trưởng Quốc phòng nên càng nói ít về chiến tranh, về quân sự càng tốt. Thế mới bộc lộ được sức mạnh thật. Cứ thử đặt địa vị nếu ông bộ trưởng quốc phòng lại cứ oang oang nói chuyện súng ống thì có ra gì không. Việc nói chuyện súng ống xin để mấy ông dân sự. Hợp nhất là các ông đại biểu quốc hội. Ở các nước đa đảng, thì chuẩn nhất là để mấy ông đảng đối lập nhảy lên phang. Như kiểu ở Cam Bột Địa, mấy đảng đối lập chưa giành chính quyền thì chửi Việt Nam rất hăng. Còn đảng cầm quyền thì không nói câu gì (nhưng mà có đâm sau lưng mình thì mình cũng chịu).

2. Thứ hai, bài này nếu Trung Quốc nghe sẽ cực kỳ tức giận mà không làm gì được. Bởi vì cái thái độ cứ "nhơn nhơn" của Việt Nam. Trong đó, có một bước tiến khác trước là "cái gì song phương thì giải quyết song phương" (chắc là hàm ý việc Bái Tử Long và biên giới trên biển trong Vịnh Bắc Bộ), còn cái gì có liên quan đến nhiều người thì ta đa phương (tức là biển Đông nói chung). Đây là đều Tàu rất muốn mình song phương hóa và mấy năm vừa rồi vừa dọa vừa dỗ, tưởng là xong rồi, giờ thì Việt Nam cứ nhơn nhơn tuyên bố thế này coi như xuống sông xuống biển cả.

3. Thứ ba, Tướng Phùng Quang Thanh khoanh rất rõ vấn đề là chỉ liên quan đến biển Đông, các thứ khác đều ngon lành (biên giới trên bộ, quan hệ kinh tế, v.v...). Đó là sự thật. Và Việt Nam thực sự không muốn những mảng khác bị động vào (vì chỉ thiệt cho Việt Nam). Nếu ta làm được điều này, tức là ta rất bình tĩnh.

4. Thứ tư, diễn văn này đi cùng với thông tin phong phanh về việc thành lập một khối liên minh quân sự trên biển mà Báo Thanh Niên có đăng. Khối này thành lập là cực kỳ hợp lý, nó có vai trò như NATO ở châu Âu để kiềm chế Nga. Thì bây giờ cũng cần một thứ tương tự như vậy ở châu Á để kiểm chế Trung Quốc. Nếu khối này thành lập (và Giàn khoan Hải Dương 981 là một cơ hội tuyệt vời cho Việt Nam tham gia ngay từ đầu) thì hiệu quả ổn định trong khu vực sẽ thực sự cao, tức là Trung Quốc sẽ bị kiềm chế một cách hữu hiệu. Và nếu quả là VIệt Nam đang có một quyết tâm tham gia hình thành khối này, thì diễn văn của Tướng Phùng Quang Thanh lại càng nên nhún nhường, nhẹ nhàng, thậm chí là hơi vỗ nghĩa cũng chẳng sao. Vì việc có nghĩa nhất thì cứ nhẩn nha mà làm, không việc gì phải đề cập ở đây. (Riêng ngoại giao với Tàu là cứ như vậy: nói theo giọng của nó, làm theo cách của mình.)

Cảm giác của mình khi đọc bài diễn văn này là nó truyền tải một cái gì đó rất bình tĩnh và tự tin. Nếu nó đao to búa lớn hùng hồ, hay hô hào các nước nhảy vào, thì mình mới lo, vì như thế thể hiện một sự mất bình tĩnh và sợ hãi.

P/S 1: Kiểu phát biểu này thực ra cũng hợp với cách mà Tướng Thanh hay phát biểu trong các cuộc họp Chính phủ (nếu ông có nói - vì ông hầu như không nói bao giờ).

P/S 2: Nhưng nếu có khối quân sự trên biển kia thành lập thật mà Việt Nam không tham gia ngay từ đầu thì tôi đành phải kết luận là bài diễn văn này không có ý nghĩa thật.@ cóp trên Phây đồng chí Nguyễn Đức Thành mặt lồn trâu kính mến.

Reply
Tuan Nguyen 18:48 1 tháng 6, 2014

Địt mẹ nhìn mặt con Thanh lợn mán anh đéo ăn cơm được

Reply
Đào Âm Hộ 20:28 1 tháng 6, 2014

Gớm địt mẹ con Tuan Nguyen mày là cái đầu lồn gì mà đi chê người khác vậy đkm ?
Gửi anh trống
Tôi là tôi thích cái kiểu tỉa theo mỹ thuật , đặc biệt tỉa theo hình chữ S thì càng tuyệt vời , nhìn vừa cảm hứng lại vừa iêu nữa chứ
Mà để rộng đường dư luận thì cạo mẹ trọc đi cho nó vệ sinh và đỡ bận bựu khi vét máng nữa chứ

Reply
Hoang Anh Vu 20:41 1 tháng 6, 2014

Tôi cảm giác giống con Tuan Nguyen, hèn đéo chịu được. Đã làm tướng thì ko phải chỉ bình tĩnh, mà phải cho đối phương thấy ta đây đéo sợ, cho thấy cái uy của ta, chứ ko phải đem chuyện 2 quốc gia lại nói thành trong gia đình a với em.
Còn tàu chiến ngoài biển, trong vùng biển của mình, nó đuổi mình chạy té khói vậy, thì khác gì đất nó, mình xâm phạm, bị nó đuổi?
Cái bài này dĩ nhiên do tuyên giáo viết, nhưng nhìn mặt phành thun, giàng heo với phóng tinh, cảm giác ỉa không sướng đít.

Reply
Unknown 20:42 1 tháng 6, 2014

Hóng lâu rồi , lịt mịa cho em nói ngu cái ( đừng chửi em mồm thối )
Tổ quốc :
1- một cộng đồng có chung tông môn ( đéo có thì nhận sằng , ko sằng đc thì phịa )
2- lãnh thổ ( biến số , mạnh thì phình , yếu thì co , còn so so thì vưỡn vậy )
3- chính phủ ( biến số ) tại sao ? Tự động não .
4-lịch sử , văn hoá riêng ( đéo nói cũng biết )
5-có nhân trị , đức trị , pháp trị ( đéo bít giải thích thế nào )
* chú thích : đất nước = lãnh thổ ( có phỏng không nhỉ )
Nhà nước = triều đại = chính phủ ( có vua , có đảng cầm quyền )
Do vậy tổ quốc , dân tộc bất biến . Nhà nước , triều đại chỉ có tính giai đoạn .
Lịch sử , văn hiến bất biến . Chính trị cũng chỉ là tạm thời !

Reply
cả sòi 20:59 1 tháng 6, 2014

@thuan phan vinhĐcm nhà chú

ném đá chú làm lồn gì
toàn phần não phẳng khác gì lá khoai
anh ghét nhất bọn đầu buồi
anh hùng bàn phím đười ươi khác loài
ở đây toàn những con người
ăn chơi bù bựa khinh đời nhỏ nhen
chú đừng lấy cớ bon chen
vào đây chém gió như quen ở nhà
chửi ông chửi bố chửi bà
vào đây quen thói ba hoa nói xàm
nói thời rất khác với làm
cút đi cho sạch không hàm hết răng
chú mà cứ nói lăng nhăng
không bằng chó lợn ko bằng thằng điên
biến đi cho nước khỏi đen
biến đi con lợn đừng phiền bọn anh...

Reply
cả sòi 21:05 1 tháng 6, 2014

Tổ quốc là tổ quốc khác với chế độ chú nhé. Và yêu tổ quốc chứ không thể nói yêu chính phủ

Reply
Đào Âm Hộ 21:07 1 tháng 6, 2014

Hố hố
Con Hoang vu , mặt mày có giống mặt lồn không mà mày đi chê người khác vậy . đcm hôm trước anh nhớ mày có cái còm bảo thằng khác là đả kích cá nhân , vây hôm nay mày nhổ xong rồi mày liếm luôn à đồ con lợn
Về nhớ soi gương cho kỹ nha . à mà anh hỏi mày đi ỉa có chùi đít không vậy ? tích cực liếm đi nhé hố hố

Reply
Nặc danh 21:29 1 tháng 6, 2014

Con Sàm nhầm lẫn duyên éo chiệu. he, he.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/phat-bieu-cua-dai-tuong-phung-quang-thanh-tai-shangri-la-2196840.html

Reply
Thuốc Lào 21:45 1 tháng 6, 2014

Hố hố, chi bựa chửi nhao roài. Chị Tưng cho iem sờ bướm cái ná.

Reply
Huyền Anh 22:09 1 tháng 6, 2014

Phịet hum nay tự dưng bàn chiện iu nước nghiêm túc nhẩy? dễ tư tưởng chiển biến theo hướng tít cực rùi đây, mầng mầng là! Rùi cụng phẩy thấy là đất nước hình con dòi mờ bị Tàu liếm mất mái cái chưn là thậm nguy, chứ ngồi đáy mờ chiện sinh họat tình dục mãi được à? Tàu nó vầu nó lị chả cấm nói chiện sex thì chi bọ lúc ấy mới tỉnh ngộ mờ khởi nghĩa. "Đừng hỏi lũ sâu bọ đã làm giề mờ phẩy hỏi mềnh đã làm giề cho lũ sâu bọ xơi" hí hí...cuôn thuần vinh não bẹt đâu rùi vầu nhắc chj cái hí hí...

Reply
van Vannguyen 22:31 1 tháng 6, 2014

Hôm nay xôm tụ nhể ! Chánh chị chánh em bao gồm những giàn khoan , vòi rồng , húc thuyền , rồi tướng thanh nói , 3x gào ...là cái vĩ mô . Thân hèn ngoài lồn ra biết cặc gì mà phán !
Luận về lồn của anh Trống theo tôi mục 4 chưa rõ ý . Các anh chị tưởng tượng xem , thò kéo vào để tỉa được 3 chòm lông trong khu vực cấu tạo địa chất phức tạp , không thuận lợi , là rất khó . Dễ xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công và vận hành máy móc , vì thế tôi đề nghị cạo sạch hai bên mép hố lồn và xuôi về phía hạ lưu . Riêng chỗ mô cao để nguyên hiện trạng , tạo không gian kết nối , thư giãn thân thiện . kiểu này dân gian gọi là kiẻu hit-le , rất phổ biến trong giới chị em tây phương . Ngoài ra , nó cũng giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản thuận lợi và các anh có đưa lưỡi nạo vét cũng không bị cản trở bởi lông chui vào mũi . dm Quá tiện .

Reply
cả sòi 23:01 1 tháng 6, 2014

Làm phát thơ về lồn phát đi cho nó thư dãn

Bé thời lá tróc lá tre
Đến năm mười bẩy nghi ngoe lá đề
đẻ con còn gọi mẹ sề
chiển thành lá mít thêm mê thè lè
ngồi thời miệng nở toe hoe
đứng thời mím lại như chê cuộc đời
đi thời nhai cỏ ai ơi
như miệng con nghé nặng mùi nước non
chẳng vuông cũng lại chẳng tròn
lùm lùm trai úp cỏ rơm phủ đầy
dẫu vầy ai chẳng qua đây
từ người quân tử đến thầy bề trên
cho nên xin nhắc đừng quên
công ơn tạo hóa lập đền thờ đi

khà khà !

Reply
cả sòi 23:04 1 tháng 6, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Gà Trống Chuồng 23:50 1 tháng 6, 2014

tham luận của anh Van nghe rất khoa học. trước tôi có con vện nó dùng kéo cắt còn chừng 5 mm, khi mới cắt quả có hơi lởm chởm nhưng không đến nỗi thủng buồi. tôi iu nhất lúc nó mọc lại khoảng 2 cm giống quả chôm chôm, bảo nó để nó kêu ngứa.
tôi có thằng bạn vợ chồng xa nhau năm mới gặp vài lần. mỗi khi hành sự thì nghi lễ đầu tiên là chuẩn bị sẵn chậu nước vào buồng, cạo sạch, rửa kỹ, lau khô rồi mới đến phần oánh chén.
anh nào hay vét máng tôi bày cách này tham khảo: chuẩn bị be rượu tăm, lấy zippo nhớ bơm đầy xăng thui hết mẹ nó lông, vừa vét máng vừa thưởng thức vị chóa thui nhúng dầu tẩm ướp mắm tôm, đuối hơi thì nghỉ chiêu hớp diệu tăm khe khe!

Reply
Gà Trống Chuồng 23:59 1 tháng 6, 2014

@anh Sòi! anh vịnh về cái lồn thánh thật! nhẽ có cái đền kia tôi xin tạc tượng anh để công đức làm kẻ gác đền! thơ anh sẽ còn mãi với nền thơ ca hò vè dân tộc. kể từ nay, lúc nhọc nhằn trên đồng ruộng, trong công xưởng, khi thù tạc bên chén rượu người ta ngâm thơ anh thì tôi lấy làm tự hào vì biết ai là tác giả.

Reply
trung tran 00:10 2 tháng 6, 2014

Đúng đúng í tôi thế mà ria mép hít le dựng đứng phia trên con mắt dọv

Reply
Hoang Anh Vu 00:25 2 tháng 6, 2014

Con Âm Hộ: nhục chú quá, nhẽ đến cái nói xấu đời tư cá nhân chú cũng đéo hiểu. Nhẽ a biên 1 bài để dạy chú khôn, chỉ sợ với cái đầu của chú, chỉ phí nhời a.
Cái gì public ở công cộng, trước mặt, chú thấy, tôi thấy thì được quyền comment. Còn cái gì tôi đéo biết, chú đéo nghe, chỉ nghe vớ va vớ vẩn đâu đó rồi đem vào bàn luận, nghĩa là nói xấu sau lưng, hiểu chửa con bò?
Nước Việt được như ngày nay cũng nhờ những con bò như chú. Cứ phát huy đi chú. Khi nào thấy đời đen tối quá, gọi a, a ỉa cho bãi vào mặt để sáng sủa ra tí nhá.

Reply
Thuốc Lào 00:57 2 tháng 6, 2014

Thích thơ anh Sỏi. Ngưỡng mộ đã lâu. Đấy là tôi nói thật chứ đóe phải khách khí nhóe.
Riêng vụ cắt tỉa thì tôi có hai con vện hay chăm chút lông lồn. Vện 1 wax sạch như đầu con phẹt. Vện 2 lại chỉ dọn dẹp phần cấu tạo địa chất phức tạp mà theo như cỏn nói là dễ bề vệ sinh cũng như lúc hành kinh thì ko bị cảm giác khó chịu. Cả hai vện đều làm tôi sướng mê tơi, nên ko biết chọn phương án nào. Hehe.
Chị Tưng tôi nhẽ chơi kiểu hitle, có phỏng?

Reply
Thuốc Lào 01:21 2 tháng 6, 2014

Mà còn cái vụ xử án cacc ai biết cho tôi hỏi phát, nhẽ cứ tòa án quốc tế thì phải xử rõ thắng thua hử? Xử hòa kiểu kệ cmcm, cút mẹ cmđ, muốn làm gì thì làm có được ko hả?

Reply
Koong Fam 09:36 2 tháng 6, 2014

Đcm, nói chiện chính trị chỉ là pha thêm vào cho đỡ nhạt chiện lồn trong này thôi! Đề nghị các con buồi dái không xúc phạm nhau chỉ vì chiện chính trị ở đây, xúc phạm vì chiện bướm boi địt bọp thì được! Đề nghị Phẹt khoá mõm mẹ mấy con buồi dái lại! Cấm 2 tuần không cho vào chém chiện lồn cho chúng nó vật vỡ súng ra!

Reply
thuan phan vinh 10:12 2 tháng 6, 2014

THANK CON PHET MAT LON TRAU HINH NHU ANH PHOT MOT VAI DINH DE MA CHI BO LON THOI NAY BAN LUAN NOI SOI NOI THANK LAN NUA THOI ANH KIEU HOM NAO RANH ROI ANH SE DUA MOT VAI DINH DE NUA NHE DE CHI BO NAY BOT PHOT PHET @ con huyen anh may hay doi day........

Reply
Nặc danh 10:31 2 tháng 6, 2014

Để iêm dịch choa.
Cảm ơn con Phẹt mặt lồn trâu, anh mới vào đây liếm lồn chi bộ Phẹt có một lần mà đã nghiện. Qua nay chi bộ bàn luận rất sôi nổi. cảm ơn một lần nữa. Hôm nào rảnh rỗi anh sẽ vào đây liếm tiếp để đầu óc đỡ bị phọt phẹt. @ con huyền anh, anh mê mày rồi đấy
há, há iêm dịch nguyên văn nhời cuôn vinh thuần phan.

Reply
Huyền Anh 11:20 2 tháng 6, 2014

Hí hí Thiếm Cầu phiên dịch số dách chứ hem đùa, hông những dịch câu từ mờ lại tóat cả ý tứ sâu xa đầy lòng bít ơn tri kỷ của cuôn Thuan vinh, bịnh nhưn nội trú Châu Quỳ khoa Ngẫn đối với chi bộ cao cả uy nghi đầy từ tâm vị tha từ trên cao nhìn xuống nó trìu mến hí hí...

Reply
Bò lè! 12:20 2 tháng 6, 2014

Ô hô Hạnh Phúc giỏi nhẻ tiếng lạ như thần, tâm hồn bay bổng, ý tứ đong đưa, hành văn khúc khuỷ. Nể wá, tôi thật

Reply
Dương Văn Vật 12:24 2 tháng 6, 2014

Thiếm Cầu tõm ra đề thi văn tốt nghiệp THPT có phỏng? Bàn về TSa, Hoàng Sa, xog rùi lại hồn Trương Ba, da hàng thịt, ví cả sống là chính mềnh, nhẽ đâu thiếm C ầu đưa cuộc đời mình vào văn? Thiếm trai hai gái? Dám sống thật lòg mềnh hem? Đi hầu hạ cửa thánh thiếm mấy vía ? Tám vía hả hả?.... he he

Reply
Koong Fam 12:37 2 tháng 6, 2014

Thiếm cầu phiên dịch tiếng ngẫn như anh Sâm Lại phiên dịch tiếng anh của thằng cha diễn viên hàn xẻng ý nhỉ!

Reply
van Vannguyen 14:37 2 tháng 6, 2014

Ghớm lồn ! cái anh Thuần Phân Vinh gì đó đến tài . Anh hùng hồn như cóc gào trời mưa , làm chi bộ háu địt nhảy ngược cả lên . Giỏi quá cơ!
Tôi xin được khen anh một câu cho anh đỡ tủi , nhưng dù sao anh cũng cố mà viết có dấu để người ta phân định được anh khôn hay dở . Viết không dấu má nó như ỉa vào ngôn ngữ Việt , người ngay thẳng thời nay không ai làm thế . Nếu anh cứ chơi chữ không dấu , e là trình lý luận và nhận thức chánh chị của anh thấp hơn cả lồn , chỉ ngang bẹn là cùng . Do đó , chớ có dại mà tỏ ra mình u mê tăm tối như lồn chị Dậu đến ngày kinh .
Anh cứ chửi bỏ mẹ cái chi bộ này đi , tôi là người lắng nghe đầu tiên và luôn tôn trọng sự can đảm , dám đấu tranh , không ngại khó , dám vượt rào và đi đầu của anh . Dù đéo biết đi về đâu , để làm gì ?
Hình ảnh hiên ngang của anh làm tôi nghĩ đến cái buồi cửng với đầu khấc đỏ hồng , gân xanh chằng chịt . Anh quả là ông buồi vĩ đại ! Tôi cam đoan nhiều người tin như thế . Kính anh .

Reply
Tuan Nguyen 14:49 2 tháng 6, 2014

Ôhô con Đào âm hộ nhảy ra , chi bộ lao xao toàn chuyện lồn với bướm hay nhẻ ? Đào âm hộ ơi anh thích mày rồi đớ ớ...ớ ...i !

Reply
Tuan Nguyen 14:59 2 tháng 6, 2014

Trước anh tẩn 1 em lông dài dcm , anh toàn bị xước ông buồi , nguyên nhân là khi đút và rồi rút ra phầm phập, lông của nàng cũng thi nhau chui vào cùng, hê hê như 1 búi giẻ rửa bát , làm ông buồi anh xước như bị đánh giấy ráp vậy. Mất mấy ngày xót xa rồi mới lên được da non . Dạo này anh bắt cô nàng tỉa bớt cho ngắn rồi, không còn bị tai nạn lao động như thế nữa hé hé

Reply
cả sòi 16:30 2 tháng 6, 2014

Thôi thì lôz tục quá tôi hầu chi bộ bài thơ về cái miế lang tôi khà khà !

Miếu làng ở cạnh bờ sông
Chỗ cong cong lượn một vồng cỏ non
Giữa dòng đá nảy một hòn
Cửa sâu hun hút phập phòm gió reo
hai hàng vách đá cheo leo
một khe nước nhỏ khi reo khi buồn
canh khuya trống nện dập dồn
miếu thiêng rực lửa âm hồn thánh nhân

miếu làng tôi thiêng lắm mời cacc đến lễ Chỉ định khi lễ phải nhấp nhổm mà lạy mới thiêng khà khà

Reply
Hoang Anh Vu 18:32 2 tháng 6, 2014

Thánh a sòi. Phục a rất. Thơ a để Kiệt Lý đọc bên bờ sông Như Nguyệt, tàu bỏ chạy về với vện hết ngay.

Reply
trung tran 20:27 2 tháng 6, 2014

Thơ anh như tiếng sáo Trương Lương rệu rã lòng quân Sở,vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Với lòng yêu quí sắc sâu nguyện sống như anh xin tặng anh 3 chữ LỒN

Reply
trung tran 21:06 2 tháng 6, 2014

Thần miếu ngày nao mới dựng cờ
Ẩn mình sau lau cỏ hoang sơ
Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ
Thiên thai tới đỉnh nhìn bốn hướng
Mà giờ thần miếu đứng chơ vơ
Đéo nghĩ được hai câu nữa thế mới đau

Reply
Mai Đình 21:40 2 tháng 6, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
6 D 21:43 2 tháng 6, 2014

Thần miếu ngày nao mới dựng cờ
Ẩn mình sau lau cỏ hoang sơ
Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ
Thiên thai tới đỉnh nhìn bốn hướng
Mà giờ thần miếu đứng chơ vơ
(Miếu thiêng cả sòi siêng thăm viếng
Được thần ban tặng toàn lồn tơ)
kha kha tôi giúp anh , có thúi cũng ráng ngửa nhá.

Reply
van Vannguyen 23:14 2 tháng 6, 2014

Mả cụ các anh . Thơ này treo văn miếu dịp xuân về , tôi cho là cũng chưa nói hết và đánh giá đúng về giá trị văn học , tầm vóc ngôn ngữ , nhân sinh quan của các anh về nghành lồn học .
Dm ! thơ là tôi mất mẹ điện , đéo đú với các anh được . Tài !

Reply
lelloclol 01:40 3 tháng 6, 2014

Ngày xửa ngày xưa cách đây o lâu lắm thằng cu cung nó đã nói : đmm các thằng khùng đã có công dựng nước . Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Bác thì chết con mẹ nó rồi chỉ còn cháu ta tức là đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm nó phải no mà giữ (mà nó bán cũng được mặc mẹ nó)cho nên các con bò o chịu ăn cỏ đừng có no . bàn tán nhiều sốt ruột lắm

Reply
lelloclol 02:18 3 tháng 6, 2014

Thủa còn thơ ngày 2 buôi tới trưòng
em đã được nge câu thơ như sau
ông lêliil ở nưoc nga
mà sao ông đứng vườn hoa nước mình
ngón tay ông chỉ đâu đây
xhcn nước mày còn lâu.
bác nào biết xhcn là cái lồl gì giải thích cho em với.
hay là em có ý này.
chúng ta hãy thành lập 1 đảng cho riêng mình.
nôm na gọi là
đảng của những con bò thích lồl
ta cũng bỏ phiếu tín nhiệm
bầu ra đảng trưởng
hoặc ta ngầm chỉ định
bầu cho phẹt luôn
ta chỉ quan tâm
đến vấn đề lồl
Còn các vấn đề khác
ta để cho cháu ta no
cương lĩnh hoạt động
em đã soạn rồi
chỉ còn đường lối
em tìm chưa ra
thơ em như buồi mong các con bò đừng chê như lồl
hang bacbo suối lêlil ngay...tháng...năm

Reply
thoat lua 02:20 3 tháng 6, 2014

Đm thơ anh cả sòi thật là bất hủ. Xiên anh nhận một lạy của tôi.

"ngồi thời miệng nở toe hoe
đứng thời mím lại như chê cuộc đời"

"Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ"

"Giữa dòng đá nảy một hòn
Cửa sâu hun hút phập phòm gió reo"

Anh cả sòi nhẽ thánh chứ điếu phải người.

Reply
cuong_camtuloiler 05:38 3 tháng 6, 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
cuong_camtuloiler 05:43 3 tháng 6, 2014

Đù móa. A đồng í với phương án con lelloclol .(tên bòi gì mà toàn chữ e lờ )hãy làm gì đó để lại cho hậu thế.

Reply
trung tran 08:43 3 tháng 6, 2014

Sáng nay qua cơn táo bón ỉa phát mát đít em xin sửa lại thế lày
Lên đỉnh thiên thai nhìn bốn hướng
Cờ hồng ba góc phủ giấc mơ
Thời thế nổi trôi,ôi thế cuộc
Để giờ thần miếu lạnh chơ vơ
Hơ hơ

Reply
trung tran 08:46 3 tháng 6, 2014

Em xin thông báo cho các bác hóng,bác Sỏi Cà vô địch đêm qua đã hoàn thành tác phẩm:Cái giếng làng tôi

Reply
trung tran 08:54 3 tháng 6, 2014

À quên bài lày được đặc cách đặt tên la:Miếu cũ

Reply
Thiên lý 09:19 3 tháng 6, 2014

Thần miếu ngày nao mới dựng cờ
Ẩn mình sau lau cỏ hoang sơ
Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ
Thiên thai tới đỉnh nhìn bốn hướng
Mà giờ thần miếu đứng chơ vơ
Đéo nghĩ được hai câu nữa thế mới đau

Tôi bổ giúp anh hai câu cho thành Đường luật hoàn chỉnh

Thần miếu ngày nao mới dựng cờ
Ẩn mình sau lau cỏ hoang sơ
Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ
Tất bật một đêm năm hội nghị
Khoan thai mỗi tháng một lần cờ
Thiên thai tới đỉnh nhìn bốn hướng
Mà giờ thần miếu đứng chơ vơ

Reply
Thiên lý 09:27 3 tháng 6, 2014

Tiếp:
Anh Trứng có thể đổi "Khoan thai mỗi tháng mấy vần thơ" cho phù hợp đề tài láo toét Thần miếu của anh. Các anh vô tư ăn ngủ đụ ỉa và đong xèng đi, đéo có Tàu chiến chiến Tàu đâu mà lo. Tàu nó đèo dại chén kiểng đụng với chén sành.

Reply
trung tran 09:42 3 tháng 6, 2014

Ha ha ha gớm cụ Lý tài tài là,dư vầy là chuận rồi
Thần miếu ngày nao mới dựng cờ
Ẩn mình sau lau cỏ hoang sơ
Vách ngọc chênh vênh bàn cương lĩnh
Khe ngà nhóp nhép luận thiên cơ
Tất bật một đêm dăm hội nghị
Khoan thai đến tháng mấy vần thơ
Thiên thai tới đỉnh nhìn bốn hướng
Mà giờ thần miếu lạnh chơ vơ.
Đội ơn cụ Lý ha ha

Reply
thoat lua 10:45 3 tháng 6, 2014

Đm "một lần cờ" đang hay như thế tụi bai đổi lại là "mấy vần thơ" nghe như nhồn hiu chí, điếu thể phất cờ đỏ oai hùng nên cứ đến tháng là làm thơ à đcm bọn con bò.

Reply
Thuốc Lào 11:33 3 tháng 6, 2014

Anh thoát lừa dạy chí phải chí phải, dưng mà "một lần cờ" tuy nó oai hùng mà lại ko hợp với cái phong cách "khoan thai". Tôi xin mạn phép sửa lại thành "Khoan thai mỗi tháng mấy hội cờ", cờ ở đây là cờ tướng, cờ người... cờ gì đóe biết nhé. Thế được ko anh thoát lừa?

Reply
trung tran 11:44 3 tháng 6, 2014

Cái địt mẹ đã thế thì thì đổi mẹ thành :Khoan thai đến tháng thắm màu cờ cho ló dễ hiểu còn phổ cập vào trường phổ thông

Reply
thoat lua 12:16 3 tháng 6, 2014

@Thuốc Lào
Đã "dăm hội nghị" rồi lại còn "mấy hội cờ" là thế đéo?

Reply
Thiên lý 13:35 3 tháng 6, 2014

Đã "dăm hội nghị" rồi lại còn "mấy hội cờ" là thế đéo?

"Một đêm năm hội nghị" là lấy ý chữ "Nhất dạ ngũ giao"
"Mỗi tháng một cuộc cờ" nghĩa đen là giương cờ đầu hàng, bãi chiến mỗi tháng mấy ngày gì đấy, tôi biết đéo đâu.

Các anh và anh Trứng hoàn chỉnh đi rồi gửi thằng Phẹt nó đăng báo ND cho mà chia nhau xơi nhuận bút.

Reply
Nặc danh 15:13 3 tháng 6, 2014

Cắt cơn thơ văn của cacc cái, he, he
Hồi còn bé ý cacc ợ, iêm có đọc quyển những vì sao đất Việt. Trong đó có một câu chuyện về đức ngài Tuệ Tĩnh. Ngài là một người hay chữ, nhưng không cọn con đường quan lộ, mà chọn làm nghề thầy thuốc cứu người. Sau ngài bị đi cống cho Trung Quốc. Trước lúc chết có viết bia dặn nếu ai sang đó thì nhớ mang ngài về cùng.
Hối đấy đọc câu chuyện này iêm thực sự bị ám ảnh, cũng thắc mắc nữa. Tại sao có những triều đại mà mình đánh cho Tàu không còn manh giáp mà vẫn phải triều cống.
Trên mạng gần đây có nhiều người viết và đưa ra dẫn chứng này để nói rằng cha ông xưa yêu hòa bình các cái bla.
Nhưng iêm hỏi các ngài rùi he, he hông phải như vậy đâu.
Giữ hòa hoãn thì có nhưng theo ý khác.
Ngày xưa thời Phong Kiến không có khái niệm "hợp tác hai bên cùng có lợi". Tư duy chỉ là kẻ yếu phải phục tùng kẻ mạnh.
Vì thế hoặc ta phải triều cống Tàu hoặc Tàu phải triều cống ta.
Ta không thể nào giám nhận mình là kẻ mạnh để nhận triều cống vì ngoài những sản vật ra thì còn phải cống cả người nữa. Thằng Tàu nó thâm nó đặt ta vào thế phải là kẻ phải cống nạp. Vì nếu không qua vài năm triều cống thì đất nước ta không cần đánh cũng thành của Tàu.
Đất nước mình so với Đất nước nó thì lãnh thổ thì bé, dân số thì ít. Nếu nhận thợ mộc, thợ kim, thầy thuốc, thầy phù thủy các cái của nó thì bọn này sẽ định hình văn hóa của dân tộc ta. Vì thế mà cha ông xưa tính xa hơn một nước chấp nhận triều cống.
Giữ hòa hiếu, hòa bình cũng là một nghĩa nhưng ý này mới là chủ yếu.
Cacc khi tìm hiểu và viết bài thì tham khảo thêm ý này nhé.
Không biết cacc thế nào chứ, iêm nhìn mọi cái của người Việt vẫn ra hồn Việt, ví dụ cũng sập, gụ, tủ chè, cũng kệ, cài hoa cửa các cái, nhưng của mình vẫn có nét thanh nhã, không rườm rà, trọng kỹ nghệ, tay nghề. Còn của Tàu, kể cả của Hàn Quốc mà ta vẫn thấy nhan nhản trên phim ảnh nó vẫn có nét rườm rà, ưa chi tiết.
Vì thế có người nói văn hóa của ta phụ thuộc nhiều vào Tàu. Có nhưng dò theo cái chất thì chắc là vẫn phân định được.

Reply
Tuan Nguyen 18:45 3 tháng 6, 2014

Ô địt mẹ con Sông Cầu này ngẫn mẹ rồi. Lừa Việt đương nhiên là Khựa , nhé ! 99% luôn đéo nói nhiều.

1% còn lại không giống, là để BTC kiếm cắn trực tiếp trên mả mẹ nhà cô, nhóe !

Đầu gà còn hơn đuôi voi, chân lý của Đẩng đới !

Reply
Nặc danh 20:53 3 tháng 6, 2014

Địt mẹ con Tuan Nguyen là con nầu đới, mầy bao tuổi gòi mà lói chiện với các cụ bằng giọng đấy mày. Mầy có tin anh đá nhát mầy đéo còn đường về với nước mẹ hông? Đcm.

Reply
Tuan Nguyen 21:17 3 tháng 6, 2014

Anh vừa cơm riệu xong, súc miệng chén chè bồm mà phọt ra miếng thịt lợn hun khói giắt răng, y như rằng có con Cầu tõm nó hú tên mình.

Vưưưâng, thưa cụ , anh mới vừa đi lột bao quy đầu về thôi, còn trẻ người non dạ, nhưng anh đã biết con Cầu tõm này mồm thối răng vẩu hôi nách chim mọc mụn chuyên gia kể lể dài dòng chuyện các anh Khùng đã có công dựng lều...

Tuy nhiên anh vẫn tặng con Cầu vài like đấy thế mới hiểm

Reply
dấu ấn 09:55 11 tháng 6, 2014

Đây phải chỗ chửi nhau ngoài chợ đâu mà các bác, các thím cứ phát ngôn như mấy kẻ vô học thế này, tại sao không thể hiện rằng mình là người có học đi, hay thực sự mấy người đúng là vô học được, hãy tự xem lại bản thân đi.

Reply
mai ngọc 10:26 11 tháng 6, 2014

Đúng như bạn @Dấu ấn nói vậy, cho dù có thế nào đi chăng nữa nhưng cứ nói như bạn bên trên thì tôi sao có thể chấp nhận được đây, chửi nhau hay ăn nói vô văn hoá thì xin mời các bạn ra chỗ khác chứ đừng nên vào đây làm gì cả,

Reply
cucu 22:23 9 tháng 8, 2014

Mịa con Tưng vú mẩy biên văn xoăn như lông đít. Đọc văn mài ông đéo hiểu mài biên cái chi chi. Mài viết mẹ bằng tiếng Lào đi để lũ con bò đỡ nhọc công đọc.

Đkm con liệt biên thế ác ác là. Lãnh tụ mình lo cho tổ quốc dại còn giề? "Dân có giàu, nước mới mạnh" nôm na là nhà dân phải giàu thì nước mới mạnh. Mà nhà dân thì bao gồm cả gia quyến lãnh tụ. Đấy, mấy con bò cứ chửi vống lên làm đéo gì? :d

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang