Phọt Phẹt VLOG

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

GIẢI OAN TRIỆU ĐÀ.Nỗi oan thứ nhất: Triệu Đà là người phương Bắc. Nỗi oan thứ hai: Triệu Đà dẫn quân Tần xâm lược nước Việt. Nỗi oan thứ ba: Triệu Đà lừa lấy nỏ thần và diệt An Dương Vương. Nỗi oan thứ tư: Triệu Đà trị vì 70 năm, thọ 121 tuổi.


Bài viết mang tính chất tham khảo, thể hiện góc nhìn riêng của tác giả.

Trong sử Việt có lẽ không có vị đế vương nào lại phải chịu tiếng oan ức như Triệu Đà. Oan không phải vì những gì Triệu Đà đã làm, mà vì các sử gia Việt mắt mờ, bị sử Tàu đánh tráo khái niệm, đánh tráo thời gian, biến một vị đế vương oai hùng đầu tiên của nước Nam người Việt thành một người Tàu xâm lược, thâm độc…


Nỗi oan thứ nhất: Triệu Đà là người phương Bắc

Sử ký Tư Mã Thiên chép: Vua Nam Việt họ Triệu tên là Đà người huyện Chân Định, trước làm quan úy. Thông tin thư tịch chỉ có vậy, thế mà không biết căn cứ vào đâu sách vở lại chú thích huyện Chân Định đời Tần “nay là” huyện Chính Định, Hà Bắc, Trung Quốc??? Triệu Đà bị biến thành người nước Triệu thời Chiến Quốc, quê gốc Hà Bắc.

Xem thêm:

>> Không thể chối bỏ Triệu Đà và nước Nam Việt?

>> Tranh cãi lịch sử về tính chính danh của Triệu Đà và nhà Triệu

>> Kho báu trong lăng mộ 2.000 năm của hoàng đế Nam Việt

>> Nàng Mỵ Châu có phải chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của Âu Lạc?

Tần Thủy Hoàng bản kỷ chép: Năm thứ 33 Thủy Hoàng đưa những người thường trốn tránh, những người ở rể và những người đi buôn đánh lấy đất Lục Lương, lập thành Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải, cho những người bị đày đến đấy canh giữ. Ở phía Tây Bắc đánh đuổi Hung Nô từ Du Trung dọc theo sông Hoàng Hà đi về đông đến Âm Sơn tất cả 34 huyện, xây thành trên sông Hoàng Hà để làm giới hạn. Lại sai Mông Điềm vượt sông Hoàng Hà lấy đất Cao Khuyết, Đào Sơn, Bắc Giã xây đình và thành lũy ở đấy để đuổi người Nhung và đưa người bị đày đến đấy để ở và lần đầu những nơi này trở thành huyện.


Cùng năm Tần đánh Việt thì Mông Điềm mới vượt sông Hoàng Hà đánh Hung Nô và người Nhung, lập các huyện mới. Vậy đất Hà Bắc, tức là Bắc sông Hoàng Hà, tới lúc này mới lọt vào tay Tần, lấy đâu ra ông Triệu Đà người Hà Bắc lại cùng năm đó làm tướng Tần đánh Việt được?

Nam Việt Úy Đà liệt truyện chép: Bấy giờ nhà Tần đã chiếm cả thiên hạ, cướp lấy đất Dương Việt, đặt ra các quận Quế Lâm, Nam Hải và Tượng Quận. Như vậy thời kỳ này đất Giao Chỉ đã nằm trong đất nhà Tần. Huyện Chân Định hoàn toàn có thể nằm ở chính Giao Chỉ chứ không đâu xa. Sự thật thì huyện Chân Định thời Tần là ở đất Thái Bình ngày nay. Chân Định là tên cũ của huyện Kiến Xương, mãi tới thời Thành Thái (1889) mới đổi là huyện Trực Định phủ Kiến Xương tỉnh Thái Bình.

Huyện Kiến Xương nay còn di tích là đền Đồng Xâm tại xã Hồng Thái thờ Triệu Vũ Đế, là bằng chứng rõ ràng rằng Chân Định của Triệu Đà là ở đất Thái Bình chứ không hề ở Hà Bắc, Trung Quốc. Tại Đồng Xâm Triệu Vũ Đế lấy vợ là Hoàng hậu Trình Thị. Như vậy Triệu Đà là người Việt chính gốc, chứ chẳng phải Tần hay Triệu nào ở tận Bắc Hoàng Hà.

Nỗi oan thứ hai: Triệu Đà dẫn quân Tần xâm lược nước Việt.

Nỗi oan giời thấu thứ hai là Triệu Đà bị coi là kẻ xâm lược, đã cầm đầu quân Tần đánh Việt. Gọi là oan vì lần tìm hết các thư tịch cũ đều không hề có sách nào cho biết Triệu Đà đã cầm đầu quân Tần. Chỉ có trong Hoài Nam Tử có đoạn: [Nhà Tần] sai Úy Đà Đồ Thư đem lâu thuyền xuống Nam đánh Bách Việt. Cụm từ “Úy Đà” ở đây bị hiểu thành Triệu Đà. Hóa thành Triệu Đà cùng Đồ Thư đã dẫn quân xuống phương Nam.

Úy Đà là chức vụ của tướng Đồ Thư, với nghĩa như Đô Úy, tức là tướng thống lĩnh quân đội. Úy Đà biến thành tên riêng Triệu Đà dẫn đến nỗi oan chữ nghĩa khó giải của Triệu Vũ Đế.
Nam Việt Úy Đà liệt truyện chỉ chép: Thời Tần, Đà được làm lệnh ở huyện Long Xuyên, thuộc quận Nam Hải. Nếu Triệu Đà là tướng cùng Đồ Thư dẫn mấy chục vạn quân đánh Việt thì sao lại chỉ được làm một huyện lệnh nhỏ nhoi ở Nam Hải?

Huyện Long Xuyên nay là Long Biên, nơi còn đình đền thờ Triệu Vũ Đế tại xã Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên). Theo sự tích ở đình Xuân Quan thì Triệu Vũ Đế khi đi qua bến sông này đã thấy rồng bay lên nên sau nhân đó đặt tên là … Thăng Long. Đình Xuân Quan được xây trên hành cung cũ của Triệu Vũ Đế, có tên là điện Long Hưng.

Thiên Nam ngữ lục thì chép về Triệu Đà:

Hiệu xưng là Triệu Vũ Hoàng
Chín lần xem trị bốn phương đẹp lòng
Long Biên thành hiệu Thăng Long
Vì xưa rồng dậy dưới sông Nhị Hà.

Triệu Vũ Đế lấy vợ ở đất Chân Định (Kiến Xương – Thái Bình), khởi nghĩa kháng Tần từ đất Long Biên (Thăng Long), hoàn toàn không phải kẻ xâm lược, dẫn quân Tần đánh Việt.


Nỗi oan thứ ba: Triệu Đà lừa lấy nỏ thần và diệt An Dương Vương.

Triệu Đà bị coi là kẻ thâm độc, xâm lược nước ta vì truyền thuyết Việt kể Triệu Đà sau khi đánh An Dương Vương không được, phải giả vờ xin hòa, cho con là Trọng Thủy xin cưới công chúa Mỵ Châu của An Dương Vương và xin ở rể. Trọng Thủy nhân cơ hội đánh tráo lẫy nỏ thần của nước Âu Lạc, rồi tìm cách về nước, dẫn quân sang, đuổi An Dương Vương cùng đường mà phải chém Mỵ Châu và đi vào biển…

Một lần nữa các sử gia Việt đã lấy truyền thuyết ghép nối vào lịch sử, nhưng ghép theo kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia. Thư tịch Trung Hoa không hề có chỗ nào ghi Triệu Đà đánh An Dương Vương cả. Nam Việt Úy Đà liệt truyện chỉ ghi: Cao Hậu mất,… Đà nhân đó dùng uy lực uy hiếp nơi biên giới, đem đồ đạc của cải đút lót các nước Mân Việt, Tây Âu Lạc để bắt họ lệ thuộc mình.

Nếu Triệu Đà là người cầm quân Tần đánh Việt từ năm Tần Thủy Hoàng thứ 33 (214 TCN), lập ra quận huyện đầy đủ rồi, thì làm gì còn An Dương Vương và nước Âu Lạc nào sau đó nữa để mà Triệu Đà phải dụng tâm, khổ kể như vậy?

Các sử gia cho rằng Triệu Đà đã dùng phương sách “Hòa tập Bách Việt”, lấy vợ Việt, cho con trai mình lấy con gái vua Việt để dễ bề cai trị người Việt. Nhưng tất cả chỉ là chuyện kể trong truyền thuyết mà không có sử liệu nào cho biết rằng Triệu Đà đã đánh diệt An Dương Vương. Thậm chí truyền thuyết của người Choang ở Quảng Tây lại kể Trọng Thủy là hoàng tử của nước Tây Âu, cầm gươm “Hòa tập Bách Việt” sang nước Lạc Việt… Trọng Thủy ở đây không phải con của Triệu Đà.

Chuyện Trọng Thủy của nước Tây Âu đánh Lạc Việt đúng ra là chuyện Tần đánh Việt năm 257 TCN. Tây Âu ở đây là Tần. Trọng Thủy là con vua Tần. Nhà Tần còn mang họ Triệu như Tần Thủy Hoàng có tên Triệu Chính, lấy theo họ mẹ là Triệu Cơ. Sự trùng hợp này đã dẫn đến sự hiểu nhầm oan ức rằng Triệu Đà đã phái con sang do thám nước Việt và diệt An Dương Vương.

Bài thơ Khối tình con của Tản Đà nói đến chuyện Mỵ Châu – Trọng Thủy:

Một đôi kẻ Việt người Tần
Nửa phần ân ái nửa phần oán thương.

Mỵ Châu là Việt thì Trọng Thủy là Tần, chứ không phải Triệu. Không phải Triệu Đà đã đánh An Dương Vương, mà là Tần Triệu đã thực hiện chính sách “hòa tập Bách Việt”, lập quận huyện ở trên đất Việt, di dời hàng vạn hộ dân xuống nơi đây.

Nỗi oan thứ tư: Triệu Đà trị vì 70 năm, thọ 121 tuổi.

Chính vì “Hội nhà sử” ngày nay quá tin vào những chú dẫn “đểu” của sử Tàu mà không suy xét nên Triệu Đà mới thọ đến 121 tuổi, làm vua 70 năm (từ năm 207 TCN đến năm 137 TCN). Chỉ với tuổi thọ này cũng đủ thấy “nỗi oan” của Triệu Đà to như cái đình mà vẫn được các “học giả” tin sái cổ.

Khi đọc kỹ Sử ký Tư Mã Thiên sẽ thấy có 2 lần Triệu Đà xưng vương. Lần thứ nhất là vào năm Tần Nhị Thế thứ hai (207 TCN) Triệu Đà chiếm lại 3 quận mà Tần lập ra trên đất Việt trước đó (Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải) và tự lập làm Nam Việt Vũ Vương. Lần thứ hai là sau khi Cao Hậu (Lữ Hậu) mất năm 180 TCN Đà uy hiếp Mân Việt và Tây Âu, tự tôn là Nam Việt Vũ Đế.

Theo vậy hóa ra Tây Âu Lạc thì không nằm trong 3 quận mà Tần đã chiếm (Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải)? Điều này vô lý vì sách Hoài Nam tử cho biết: Trong 3 năm, [quân Tần] không cởi giáp dãn nỏ. Giám Lộc không có đường chở lương, lại lấy binh sĩ đào cừ cho thông đường lương để đánh nhau với người Việt. Giết được quân trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống. Quân trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống đã bị Giám Lộc, Đồ Thư giết thì sao mãi tới thời Tây Hán vẫn còn Tây Âu?

Tuổi thọ “xưa nay”… không có của Triệu Đà cùng với 2 lần xưng vương và sự vô lý về vị trí nước Tây Âu cho thấy, từ năm 207 TCN đến 137 TCN ít nhất phải có 2 nhân vật, cùng được gọi là Triệu Đà. Triệu Đà thứ nhất là người đã lãnh đạo nhân dân Việt kháng Tần, giành lại đất đai của người Việt mà Tần lập quận huyện trước đó vào năm Tần Nhị Thế thứ ba (207 TCN). Còn Triệu Đà thứ hai nổi lên sau sự kiện Lữ Hậu mất (180 TCN), “mua chuộc” Mân Việt và Tây Âu theo mình. Nói cách khác một Triệu Đà chống Tần, còn một Triệu Đà chống Hán.

Câu đối ở điện Long Hưng, Xuân Quan nơi thờ Triệu Vũ Đế:
一指已無秦萬里開先閩貉絶
两立何難漢億年倡始帝王基
Nhất chỉ dĩ vô Tần, vạn lý khai tiên Mân Lạc tuyệt
Lưỡng lập hà nan Hán, ức niên xương thủy đế vương cơ.

Dịch:
Một vùng vắng bóng Tần, vạn dặm mở ra vời xa Mân Lạc
Hai ngôi sánh cùng Hán, ngàn năm gây nền vững vàng đế vương.

Triệu Đà thứ hai là cháu Triệu Đà thứ nhất và có “mồ mả cha mẹ” ở phương Bắc đúng như Sử ký đã chép. Triệu Đà thứ hai có tên… Triệu Hồ, bởi vì Triệu Hồ không phải Triệu Văn Đế như sử vẫn chép. Chứng cứ rõ ràng là ngôi mộ vua Triệu mới phát hiện ở Quảng Đông vào những năm 1980. Trong mộ có ghi tên Triệu Mạt (hay Muội) và ấn vàng Văn đế hành tỉ (文帝行璽 ), nhưng lại còn có ấn vàng Thái tử (泰子). Như vậy người được chôn ở trong mộ là Văn Đế nước Nam Việt nhưng không phải Triệu Hồ vì Triệu Hồ là hàng cháu của Triệu Đà, không thể có chức Thái tử.

Với bằng chứng khảo cổ và minh văn phát hiện trong mộ Triệu Văn Đế ở Quảng Đông thế thứ nhà Triệu Nam Việt trở nên rành mạch:

- 207 TCN đến 180 TCN: Vũ Vương Triệu Đà
- 180 TCN đến 137 TCN: Vũ Đế Triệu Hồ
- 137 TCN đến 124 TCN: Văn Đế Triệu Muội
- 124 TCN đến 113 TCN: Minh Vương Triệu Anh Tề
- 113 TCN đến 112 TCN: Ai Vương Triệu Hưng
- 112 TCN đến 111 TCN: Vệ Dương Vương Triệu Kiến Đức.

“Nỗi oan” 121 tuổi, 70 năm trị vì của Triệu Đà nay coi như được giải với 2 đời vua Triệu Vũ Hoàng kế tiếp nhau. Nhưng còn những nỗi oan vì sự vô lý của các sử gia đối với sử Việt thì chắc phải chờ thời gian soi xét…

Reds/ Theo BÁCH VIỆT TRÙNG CỬU

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

17 comments

Unknown 19:37 15 tháng 12, 2015

đọc ong hết cả thủ nhưng hỏi bác Phẹt cái là nguồn này đúng không. DCM phân vân là

Reply
Lyhong Tuan 22:04 15 tháng 12, 2015

Đầu các anh nhẽ chỉ để mọc tóc thôi nhẻ?
Hay gì???

Reply
Tieu Pham 22:37 15 tháng 12, 2015

Éo biết Triệu Đà được giải oan thì sẽ được đền bù bao nhiêu xèng nhỉ.

Reply
Lyhong Tuan 22:40 15 tháng 12, 2015

Oan có đầu, nợ có chủ.
Chém hết bọn sử gia giả cầy đi thì may ra.

Reply
Tieu Pham 22:52 15 tháng 12, 2015

Ở An Nam thần thánh này thì chỉ trừ chó ra còn lại cái thứ gì cũng có thể giả cầy. Đó là bất hạnh hay hạnh phúc?

Reply
Lyhong Tuan 23:13 15 tháng 12, 2015

Ơ hay:)) Ăn đéo gì hôm nay mà thông thái thế.
Xin được khấu đầu mót câu này vào những văn phẩm mai sau.
Khà khà...

Reply
Yalaca 11:50 16 tháng 12, 2015

Anh dí bùi vầu Nịch Xử Aka, cái lẽ ga phải tôn trọng thì ĐCMN lại báng bổ và cả lũ thần kinh chúi đầu vầu chửi theo style con bò nhai lại.Cái lẽ ra phải chửi thì lại ca ca thành thánh.
Nói về Triệu Đà thì ở Phương Nam đã công nhận rồi , trước niên 75 có 1 trại lính đặt tên là Triệu Đà hehe.
Ngày nay dell mịe thừa nhận bọn Cộng Hành nó đặt tên đường thủ đô Cọng Hành rất lịch sử , Các chúa nhà Nguyễn đều nhường tên đường cho mấy thèng cù bơ phất phơ.
Túm lại là ủng hộ bộ giáo dục tích hợp mịe cái môn bầy hày ,hoặc dẹp mịe luôn thay bằng môn nịch xử tiệc ở thpt cho nó hoành.

Reply
Lyhong Tuan 12:01 16 tháng 12, 2015

Sử Lừa nói như anh nào đó, trừ chó ra thì tất cả đều là...giả cầy.
Há há há...

Reply
PassBy 00:03 17 tháng 12, 2015

Huyện Chân Định có 2 nơi, Chân Định thứ 1 hiện nay gọi là Chính Định, thời Xuân Thu (khoảng 250BC) thuộc nước Triệu, trước khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa. Chân Định thứ 2 là ở tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Wiki VN bảo thời Lê Trung Hưng, Kiến Xương, Thái Bình được gọi là Chân Định, đòng nghĩa là trước Lê Trung Hưng, nó có thể ko phải là Chân Định => Thời Triệu Đà, trước đó 2000 năm chưa chắc nó đã có tên Chân Định.

Wiki lại bảo Triệu Đà sinh ở Huyện Chân Định, quận Hằng Sơn, địa danh Hằng Sơn có vẻ thuộc về Chân Định thứ Nhất, thuộc về Nhà Triệu thì đúng hơn là mang ông ta chạy vài ngàn dặm để cắm vào đất Thái Bình.

Nguồn thông tin khảo cổ hiện nay cho rằng Triệu Đà sinh năm 235BC, vì năm 20 tuổi 215BC ông tham gia Nam chinh. Thời điểm 215BC nhà Triệu đã gần như bị Tần chiếm hết, dĩ nhiên Triệu Đà sẽ đi lính cho Tần, và trởng thành là người Tần (gốc Triệu)

Reply
PassBy 00:14 17 tháng 12, 2015

Triệu Đà thong nhất Trung Hoa khí đó đã bao gồm cả vùng phía Bắc và phía Nam sông Hoàng Hà, đất Hà Bắc lúc này đã hoàn toàn thuộc Tần. Mông Điền tiếp tục tiến lên phía Bắc đánh Hung Nô là xa nữa, khoảng trên dưới Bắc Kinh chứ ko phải Bắc sông Hoàng Hà.

Đồ Thư đánh phía Nam là khu vực các bộ tộc Bách Việt, thuộc Quảng Đông, Quảng Tây, Hongkong ngày nay chứ chưa tiến xuống tới tận Giao Chỉ.

Long Xuyên là một địa danh phía Nam của dãy Ngũ Lĩnh, nếu tính từ Động Đình Hồ là hướng Tây Nam, đại khái là phía bắc Hong kong gì đó, Triệu Đà lúc đầu trấn thủ nơi này, chả liên quan téo gì tới Giao Chỉ cả.

Reply
PassBy 00:21 17 tháng 12, 2015

Nhâm Ngao cai quản đất Lĩnh Nam (phí Nam núi Ngũ Lĩnh đến bắc Việt Nam ngày nay) , trong đó có vùng Long Xuyên là Triệu Đà làm huyện lệnh (dưới quyền Nhâm Ngao). Nhâm Ngao chết thì Triệu Đà mới lên nắm quyền, đồng thời khi đó nhà Tần bị diệt và Trung Hoa Hán Sở tranh hùng.

Ko còn quyền lực trung ương, Triệu Đà lúc bấy giờ mới ly khai nhà Tần và bắt đầu đánh chiếm Âu Lạc tức đất Giao Chỉ (VN ngày nay), từ đây mới có chuyện An Dương Vương....

Reply
PassBy 01:21 17 tháng 12, 2015

Đền Đồng Xâm tỉnh Thái Bình là một quần thể đền chùa, trong đó có đền thờ Triệu Đà và Hoàng Hậu Trình Thị, rất có thể khi Triệu Đà chiếm xong Âu Lạc thì ông lấy vợ là người Việt, ở Thái Bình, nên dân gian xây đền thờ tại quê vợ là việc bình thường.

Đền thờ Triệu Đà có ở nhiều nơi, chứ ko chỉ Thái Bình, như ở Hải Dương, là nơi An Dương Vương và Triệu Đà phân chia lãnh thổ lần thứ nhất. Mộ tổ Triệu Đà hiện nay vẫn còn bia ở tận Chân Định, Hà Bắc, Trung Hoa, do vậy cũng ko nên quàng xiên mà nói đền thờ ở Thái Bình thì phải là người Thái Bình.

Triệu Đà khi đánh Âu Lạc thì nhà Tần đã gần như diệt vong, Trung Hoa khi đó là thời Hán Sở, Triệu Đà ly khai nhà Tần nên chính sử Trung Hoa dĩ nhiên ko thể nói Triệu Đà dẫn quân Tần xâm lược Âu Lạc, đây chỉ là cách nói của các sử gia Việt Nam, khi ko hiểu lắm nội tình Trung Hoa giai đoạn đó.

Sử mới xác định Triệu Đà sinh năm 235BC, đi lính năm 20 tuổi 215BC (thời điểm 215BC, 20 tuổi có ghi nhận trong sử, suy ngược ra năm sinh), mất năm 136BC, thọ 99 tuổi chứ ko phải 121 như sử cũ.

Reply
Tạch 09:15 17 tháng 12, 2015

Anh Tạch chỉ nghe nói vn có mẹ Âu cơ và cha già dân tộc Hồ chi minh. Ông bà cụ kị gì gì..

Reply
Địa chủ Nguyễn Văn Kinh 09:46 17 tháng 12, 2015

Yes yes yes yes.....

Reply
Lyhong Tuan 10:09 17 tháng 12, 2015

Đấy, giảng sử như anh Bát - Bai có phải lọt cái lỗ tai không.
Đèo mẹ hehehe.

Reply
Lão Bựa 11:04 18 tháng 12, 2015

Cái lồn gì cũng dựa vào wiki thì cút về với mẹ. Tìm nguồn khác mẹ đi. Nói về sử phải vầu Fuckbook của cô Vinhhuy Le. Mà đệch còn mệ, sử lừa rối zư lông lồn, quan tâm làm đéo. Thật.

Reply
Nguyễn Huy Hưng 00:32 20 tháng 12, 2015

Sử Việt nam ta gọi là lưu truyền sử xanh rồi lại những trang sử vàng sang giai đoạn sử cách mạng thì lại trang sử đỏ màu cách mạng. Chỉ riêng chọn màu cho sử đã mờ cmn mắt rồi thì chính sử ở đâu ạ

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang